Viering 75 jaar vrijheid in Drenthe mag miljoen euro extra kosten

Regio - De viering van 75 jaar bevrijding in Drenthe mag rekenen op een bijdrage van 1 miljoen euro. Dat hebben Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten dinsdagmiddag in Assen voorgesteld.

In 2019 en 2020 wordt in Nederland op grote schaal het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht en 75 jaar bevrijding gevierd. Vanuit cultureel-historisch, toeristisch en ruimtelijk oogpunt wil het college graag meewerken aan een aansprekend en bijzonder programma in Drenthe.

Vanwege het unieke karakter van deze viering is het voorstel om de helft van het budget uit bestaande middelen te dekken en de rest uit de financieringsreserve van de provincie.

Culturele projecten

'De viering van 75 jaar vrijheid is een eerbetoon aan slachtoffers van de oorlog en mensen die zich voor onze vrijheid hebben ingezet. De waarde van vrijheid willen we doorgeven aan volgende generaties', licht gedeputeerde Cees Bijl toe. 'We hebben aanvragen gekregen voor culturele projecten en bijzondere evenementen, waarvan we de kwaliteit hoog inschatten en die een impuls voor Drenthe zijn, zoals het project ‘Terug naar Westerbork''. Verwachte effecten zijn onder andere landelijke aandacht, extra bestedingen in de vrijetijdseconomie, werkgelegenheid en vernieuwende initiatieven op het snijvlak van cultuur en ruimte.

Plannen uitwerken

De komende periode worden de plannen uitgewerkt, samen met de landelijke organisaties Platform WOII, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid, het Vfonds en de 12 Drentse gemeenten, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en andere uitvoerders in de culturele sector. In het voorjaar van 2019 moet er een bidbook liggen met het programma, vergezeld van een verzoek aan het Vfonds en gemeenten om een extra financiële bijdrage.

Lokaal niveau

De meeste activiteiten zullen worden geïnitieerd en uitgevoerd op lokaal niveau. Daarom stelt de provincie ongeveer een derde van het besteedbare budget (350.000 euro) beschikbaar aan de Drentse gemeenten voor lokale initiatieven.