Gemeente maakt plan voor opwaarderen Museumsteeg

Staphorst - De gemeente Staphorst gaat een plan maken voor het opwaarderen van de Museumsteeg. Hierin wordt ook de aankoop van de boerderij van Kruidhof meegenomen. De boerderij staat te koop en Museum Staphorst wil de hoeve graag bij het museum aantrekken.

Voordat B en W tot concrete stappen overgaan, zoals de aankoop van de boerderij, komt ze terug bij de gemeenteraad, zo zegde wethouder Lucas Mulder toe. Dan wordt ook duidelijk wat het allemaal gaat kosten en hoe de constructies worden. Het kan ook zijn dat de gemeente het pand niet aankoopt. In dit geval wordt nagedacht over een uitbreiding op het museumterrein. Als de koop doorgaat, wordt het museum eigendom, maar blijft de ondergrond van de gemeente, net als nu.

Het museum heeft ruimtetekort en ook de gemeente wil dat Museum Staphorst het culturele hart van de gemeenschap wordt. Zo staat het ook in een startnotitie die gisteravond aan de orde kwam. De bezoekersaantallen nemen toe en het parkeren begint ook een probleem te worden.

Zes eigenaren

Het CDA in de raad wil het eigenlijk anders: eerst het pand aanschaffen en dan een plan maken. Gemeentebelangen zegt grote twijfels te hebben bij de aanschaf van de boerderij. Vanwege de kosten - het gaat vele tonnen kosten – maar ook vanwege de burgers die aan de steeg wonen.

De smalle straat is van zes eigenaren. Gemeentebelangen vindt dat het college om te beginnen heel goed in gesprek moet gaan met burgers die er wonen. Al eerder voegde het museum een boerderij toe aan het complex. Burgers die er wonen, wonen straks bijna in het museum, met veel aanloop. Het is nog maar de vraag of de aanwonenden daarop zitten te wachten.

Een kritische burger, de heer Hartman uit Staphorst, sprak gisteravond in. Hij vindt dat gemeente het geld beter kan gebruiken dan voor tonnen een pand aan te kopen. Er zit asbest in en mogelijk moet de grond gesaneerd worden.