Gemeente start monumentenprocedure voor Zuiderschool

Meppel - Het college van B&W start de monumentenprocedure voor de beoordeling aanwijzing gemeentelijk monument voor de Zuiderschool. Deze kan dan spoedig worden afgerond, meldt de gemeente.

‘De ontwikkelaar heeft dan zo snel mogelijk zekerheid. De aanvrager van de monumentenstatus heeft ook spoedig duidelijkheid.’ Terwijl de procedure loopt heeft de Zuiderschool voorbescherming, wat inhoudt dat het niet gesloopt mag worden. Tijdens de procedure wordt het gebouw beschermd alsof het al een monument is.

De provincie besloot eerder om geen proces op te starten voor de Zuiderschool. Stichting Cuypersgenootschap stelde het college van Meppel eerder in gebreke, omdat het ‘niet binnen een redelijke termijn een besluit tot aanwijzing heeft genomen of redenen heeft aangegeven waardoor er nog geen besluit genomen kan worden.’