AVG is flinke kostenpost voor Staphorst

Staphorst - De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat de gemeente Staphorst op termijn 3,5 fulltime medewerkers moet aannemen om alle regelgeving in goede banen te leiden. Dat is een voorzichtige schatting.

Dat heeft burgemeester Theo Segers van Staphorst deze week laten weten. Staphorst is met 120 mensen in dienst, de kleinste gemeente van Overijssel. Alle gemeenten en andere overheden hakken met dit AVG-bijltje

Nu al is het zo dat vier gemeenten in de regio samen, waaronder Staphorst, samen twee mensen in dienst namen om deze wet die in mei in werking trad, in goede banen te leiden. Segers nuanceert ook meteen: door de digitalisering verschuiven er ook banen binnen een gemeentelijke organisatie. Als je thuis al veel dingen kunt aanvragen, scheelt dat ambtelijke inzet.

Veiligheid verhogen

De AVG is een Europese wet die de privacy van mensen moet beschermen. Zonder toestemming van burgers mag je hun gegevens niet verstrekken. Al eerder verdween de burgerlijke stand van Staphorst om die reden uit deze krant. De wet behelst veel meer en ook er zijn veel goede kanten om de veiligheid vooral online te verhogen.

Vooral de eerste kwestie: het niet zonder toestemming van mensen gegevens verstrekken brengt bijvoorbeeld het plaatselijke Rode Kruis in de problemen. Voor het eerst in jaren kan de organisatie geen fruitmanden versturen aan 80-plussers en langdurig zieken in de gemeente. Kerken, zorginstellingen gemeenten mogen de gegevens niet meer verstrekken. ChristenUnie en SGP in Staphorst stelden hier deze week vragen over. Of er toch geen oplossing is. Het gaat om veel meer dan fruitmanden alleen, het gaat om welzijn. Die oplossing is er vooralsnog niet. Ook hier nuanceert Segers: ‘Gegevens verstrekken mag eigenlijk al sinds 2003 niet meer.’

Twitter

Ook op Twitter is Staphorster kwestie van het niet meer kunnen rondbrengen van de fruitmanden onderwerp van gesprek. Oplossingen gaan ook rond: ‘Het Rode Kruis kan de fruitmanden toch aan de zorginstellingen en kerken geven en met de vrijwilligers van kerk en zorginstellingen mee op pad gaan?’, oppert een twitteraar.