Samenwerkingsverband verloskunde opgericht

Meppel - Vanaf 1 januari vormen alle professionals in de geboortezorg een netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg rond de zwangerschap te bieden. Daarom hebben de Isala Klinieken, de Coöperatie Verloskundigen Zwolle e.o. en de maatschap Gynaecologie en Obstetrie Zwolle/Meppel een overeenkomst getekend.

In het Verloskundig Samenwerkingsverband Zwolle e.o. (VSV) komen verloskundigen, gynaecologen en eventueel verloskundig actieve huisartsen bij elkaar om afspraken te maken over de overdracht van cliënten of het vertalen van richtlijnen naar de lokale situatie. Ook kinderartsen, kraamzorgaanbieders en andere belanghebbenden worden uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan het overleg. De Nederlandse Zorgautoriteit concludeert dat de zwangerschapsbegeleiding vooral in de eerste lijn plaatsvindt, maar de bevalling steeds vaker in ziekenhuizen. Dit maakt de overdrachtsmomenten tussen de eerste lijn (verloskundigen, huisartsen) en tweede lijn (verloskundigen en gynaecologen in het ziekenhuis) van groot belang en de samenwerking cruciaal.