Ondertoon
Door Ton Henzen

Enthousiasme

Als Henk Kiewiet in de gemeenteraad gebruik maakt van het spreekrecht en zijn standpunten verkondigt dan hangt er in de vergaderzaal van het Stadhuis een gespannen stilte. Henk kan uitweiden, hij noemt de dingen bij de naam.

Soms is hij onbegrijpelijk en zijn de woorden die uit zijn mond komen het resultaat van wat warrige hersengymnastiek. In de jaren dat hij raadslid was voor de Stadswacht, nu Sterk Meppel, liet hij blijken dat hij een bijter was. Hij at zich een weg in de dossiers die hem waren toegevallen, zette zijn tanden erin en liet niet meer los. Hij was een echte waakhond van de lokale democratie. Maar hem helemaal begrijpen, nee, dat lukte niet altijd.
Enkele jaren geleden heeft hij als bewoner van de Randweg zijn tanden gezet in het voorkomen van de aanleg van de zuidelijke rondweg. Je zou denken dat de bewoners gelukkig zijn met deze weg, omdat daardoor de Randweg ontlast wordt van het zware vrachtverkeer. Het pleit voor Kiewiet dat hij niet alleen aan zijn eigen belangen denkt. Hij komt ook op voor bewoners van de Jan Steenstraat die ervan gruwen dat een uitgebreid stuk groen dat `s winters is gereserveerd voor de ijsbaan moet wijken voor een tweebaansweg.

Henk Kiewiet pakte donderdagavond zijn paperassen en begon zijn speech voor te lezen. De woorden waren niet mals. Ook dit college blijkt naar zijn mening van geen wijken te weten. `Ze steekt in op voorgenomen beleid van vorige colleges en vraagt zich in alle redelijkheid en in het algemeen belang niet af wat beter voor Meppel en haar bewoners is. Slechts groei nastreven om slechts te groeien is wel een heel magere idealistische doelstelling,` aldus de politieke oneliner van Kiewiet.
Op het moment dat ik dit schrijf betoogt Bram Moskowicz in een soms geëmotioneerde en ongezouten verklaring dat hij Willem Holleeder niet langer verdedigt. Goh, in de raadszaal schrokken we een paar keer van uitlatingen van Henk Kiewiet. Nu ik Moskowicz zo hoor, vraag ik me af of we in Meppel eigenlijk wel wat gewend zijn.
Kiewiet deelde een sneer uit aan zijn oude politieke vrienden. `Het gaat me te ver dat als je de collegestoel bezit dat je dan niet meer actief, kritisch en betrokken hoeft te zijn.` Deze drie kernbegrippen zijn volgens Sterk Meppel juist kenmerkend voor haar opstelling in de gemeente.
Tot zover bleef het donderdagavond stil en reageerde de raad niet. Af en toe zag je een vermoeid hoofd nee schudden en werd er soms besmuikt gelachen achter een hand. Dat werd anders toen Kiewiet een beetje in de buurt kwam van het maffiamaatjes-gepraat van Jort Kelder. Kiewiet haalde het particuliere Berggierslanden Ontwikkelings Bedrijf (BOB) er bij. De overeenkomst tussen de BOB en een criminele organisatie is volgens hem dat ze beide onbereikbaar zijn. Dit schoot wethouder Mark Boumans in het verkeerde keelgat. Commissievoorzitter Herman Jansen hamerde zijn voormalige fractiegenoot Kiewiet onmiddellijk af. Opmerkelijk genoeg gaf Boumans later toe dat het wenselijk was als het Ontwikkelingsbedrijf de afgelopen maanden beter bereikbaar zou zijn geweest voor de bewoners. Hij heeft hierover de directie van de BOB een brief geschreven.
Deze diplomatieke opstelling richting Kiewiet en andere insprekers past in zijn streven de bezwaarmakers zoveel mogelijk tegemoet te komen. Boumans wil van de bezwaren af. Hij wil niet dat ze naar de Raad van State gaan. Anders komt de uitvoering in de knel en de zuidelijke rondweg moet medio 2008 klaar zijn. Anders kan Meppel fluiten naar subsidiegeld. Het komt er op neer dat Boumans zijn politieke toekomst in Meppel laat afhangen van het welslagen van het rondwegproject.
Wat doet Boumans binnenkort? Hij nodigt Kiewiet uit voor een lunch en legt hem in de watten. Hij gaat hem belangrijk maken. Boumans stelt een gemeentelijke denktank in die het gebruik van zonne-energie en andere milieuvriendelijke alternatieven in kaart moet brengen. Met Henk als voorzitter van de tank. Ik denk dat Henk dan wel overstag gaat. De lantaarnpalen van de zuidelijke rondweg worden zo geïnstalleerd dat ze op zonne-energie branden. Dit kan ik natuurlijk beter niet opschrijven, want Kiewiet moet zonder gezichtsverlies de aftocht kunnen blazen.

Boumans voert veelvuldig overleg. Een van de gesprekken vorige week had te maken met nieuw beleid. Boumans in zijn weblog: `Tijdens het gesprek merkte ik weer hoe enthousiast ik over onze gemeente ben. Dat enthousiasme moeten we echter nog beter gaan uitdragen. Er kan namelijk zo veel in Meppel..... Vandaag merkten wij in ieder geval dat een dag te kort is om over Meppel te vertellen. Je raakt in je enthousiasme niet uitgesproken.`
Om Meppel verder op de kaart te zetten, denkt Boumans aan de slogan: Natuurlijk Meppel. `Denk daar maar eens over na,` raadt hij zijn lezers aan.
Dat gaan we zeker doen, wethouder. Blijf enthousiast. Blijf het onhaalbare haalbaar maken, blijf dromen over Van der Valk en Ikea, terwijl je met je nuchtere boerenverstand en op je klompen aanvoelt dat deze paradepaardjes voor Zwolle kiezen. Maar zonder dromen kom je niet tot daden. En die daden zouden ook in de richting van het bestaande bedrijfsleven kunnen gaan. Brinkman Trans Holland uit Rogat naar Emmen, dat zou je eer te na moeten zijn. (`De Meppeler burgemeester heeft hij nog nooit de hand mogen schudden, maar de directeur van China Air stuurt hem een kerstkaartje,` aldus de Meppeler Courant.) Kunnen we bepaalde toonaangevende bedrijven wel in Meppel houden? Doet het college er op dit vlak genoeg aan?
Boumans slaat de spijker op zijn kop. `Dat enthousiasme moeten we echter nog beter gaan uitdragen.`