Commissie: ‘Laat effect windpark Staphorst op landschap, vogels en vleermuizen zien’

Staphorst - De commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport (MER) voor Windpark Staphorst in het bijzonder te kijken naar de effecten op het landschap, vogels en vleermuizen.

Daarnaast vraagt de commissie om optimalisatiemogelijkheden (van de posities) van de windturbines te onderzoeken, omdat dit mogelijk positieve effecten heeft op het milieu en de leefomgeving.

De gemeente Staphorst wil een windpark van de lokale coöperatie Wij Duurzaam Staphorst met drie tot vier turbines en een vermogen van 12 megawatt mogelijk maken. Het windpark komt aan de zuidoostkant van de kern van Staphorst, nabij de Boswachterij Staphorst.

Voordat de gemeente een besluit neemt over het windpark, worden de milieueffecten onderzocht in een MER. De gemeente heeft de commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Onderbouwing van de locatie

De commissie vindt dat in de MER een navolgbare onderbouwing van de totstandkoming van de locatie moet komen. Over de komst van de windmolens naar het gebied De Lommert is veel te doen in Staphorst. Bewoners van De Lommert vinden dat ze geen inspraak hebben gehad. Onlangs maakte de provincie Overijssel bekend dat het geen onderzoek doet naar de procedure rondom de komst van drie windmolens in het gebied.

Daarnaast beschouwt de commissie een onderbouwing van de keuze voor de verschillende opstellingsalternatieven als essentiële informatie in het MER.

Posities windturbines

In het milieueffectrapport zullen verschillende opstellingsalternatieven (posities) van windturbines worden onderzocht, bijvoorbeeld in een lijnopstelling parallel aan de spoorlijn Zwolle-Meppel of in een cluster. De Commissie adviseert om deze opstellingsalternatieven te vergelijken qua milieueffecten en daarbij nadrukkelijk de effecten op het landschap en de effecten op vogels en vleermuizen in en rondom Boswachterij Staphorst in beeld te brengen.

De Commissie vraagt ook om in het milieueffectrapport te kijken naar optimalisatiemogelijkheden van de opstellingsalternatieven, omdat dit mogelijk zorgt voor minder geluidshinder en/of meer energieopbrengst.