Bevolking groeit in Zuidwest-Drenthe, krimp in Hoogeveen en Emmen

Regio - Het inwonersaantal van de gemeente Meppel is in de eerste elf maanden van het afgelopen jaar toegenomen met 5,7 personen per duizend inwoners. In De Wolden was de groei 7,8 inwoners per duizend en in Westerveld zelfs 9,5 per duizend inwoners. De groei in Staphorst is met 10,8 personen per duizend inwoners het sterkst in de regio.

De groei in Staphorst wordt veroorzaakt door natuurlijke aanwas. dat wil zeggen dat er meer mensen worden geboren dan dat er overlijden. 

Krimp 

De bevolking van Hoogeveen is in de periode van januari tot en met november afgenomen. De krimp was klein en bedroeg slechts 2 personen per 10.000 inwoners. Dat is evenveel als de krimp in de gemeente Emmen. In Aa en Hunze vertrokken 4 personen per 10.000 inwoners. In Noordenveld is echter sprake van massale ontvolking. Daar gaat het om -33,4 personen per duizend inwoners. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door vertrek van asielzoekers uit het AZC. 

In vrijwel alle gemeenten waar de bevolking krimpt overlijden jaarlijks meer mensen dan dat er baby’s worden geboren. Dit heeft te maken met de mate van vergrijzing van de bevolking. Aan de randen van Nederland wonen relatief veel ouderen. 

Groei in de Randstad

In 2018 groeide de bevolking, net als in voorgaande jaren, vooral in de Randstad. De vier grote steden kregen er de meeste inwoners bij. Ook in Noord-Brabant groeide de bevolking sterk. De bevolking groeide relatief het sterkst in de kleinere gemeenten rondom de grote steden. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige bevolkingscijfers tot en met november 2018.

In alle vier de grote steden werden meer baby’s geboren dan er mensen overleden, en vestigden zich meer mensen dan er vertrokken. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeiden door buitenlandse migratie en raakten inwoners kwijt door binnenlandse verhuizingen. 

Vertrek van asielzoekers

In 2018 is het aantal inwoners afgenomen in 74 van de 380 gemeenten. Gemeenten waar het aantal inwoners daalt liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Friesland en Limburg. Ook in de Achterhoek, Zeeland en de Kop van Noord-Holland hebben sommige gemeenten te maken met bevolkingskrimp. In enkele gemeenten met een azc daalde het aantal inwoners sterk nadat asielzoekers de centra verlieten. Dit gold in 2018 onder meer voor de gemeente Noordenveld in Drenthe. 

 


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!