Kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg weer op de schop

Staphorst - B en W vraagt aan de gemeenteraad een krediet van 100.000 euro voor het aanpassen van de vormgeving van de kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg. Dit punt werd in 2015 ook al aangepast, omdat er veel ongevallen plaatsvonden.

Zowel de Stichting Evenemententerrein De Tippe als de Voetbalvereniging Staphorst waren blij met dit eerste plan. Nadien was er ook een kleine aanpassing, maar nu blijkt dat het nog altijd een overzichtelijk en gevaarlijk punt is. Burgers en rijschoolhouders gaven meerdere malen aan dat het kruisingsvlak onduidelijk is.

Weer moet de schop de grond in. Eind 2017 nam de gemeente contact op met verkeersbureau Goudappel Coffeng. Gevraagd is met een nieuw ontwerp te komen dat meer veiligheid biedt, maar ook past bij mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de wegenstructuur. Voorwaarde was dat de Stichting Evenemententerrein De Tippe voor haar activiteiten gebruik moest kunnen blijven maken van de kruising.

Optimalisatie

Stichting Evenemententerrein De Tippe, Wijkraad Staphorst Noord en de VV Staphorst zijn betrokken bij het hernieuwde ontwerp. Voorgesteld wordt de kruising nu aan te passen. Aan de zijde van het evenemententerrein wordt de aansluiting tussen de noordelijke en oostelijke tak geoptimaliseerd. De afstand tot de twee andere takken wordt groter gemaakt waardoor meer opstelruimte ontstaat. Een door vrachtauto’s overrijdbare middengeleider geeft geleiding en accentueert de opstellengte tussen de beide aansluitingen. De beplanting wordt aangepast.