‘We volgen Lelystad Airport en gaswinning Eesveen op de voet’

Steenwijk - De gemeente Steenwijkerland houdt ook in 2019 de vinger aan de pols in de kwesties uitbreiding Lelystad Airport en uitbreiding van de gaswinning bij Eesveen. Dat beloofde burgemeester Rob Bats in zijn toespraak tijdens de druk bezochte jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in De Meenthe.

‘Net als afgelopen jaren lijkt 2019 ook weer het jaar van Lelystad Airport te blijven. Althans het jaar om weer te proberen duidelijkheid te krijgen over de luchthaven met uiteraard onze belangen voorop. Op 11 januari publiceert de minister het aangepaste luchthavenbesluit voor Lelystad. Vertrouwen in de politiek wint niet bij turbulente uitspraken over een eigenstandig en zelfstandig vliegveld Lelystad, nog los van de discussies over vlieghoogtes. Net als afgelopen jaar volgen we ook in 2019 dit dossier op de voet en betrekken we stelling op wat wij in het belang van onze gemeente vinden. Vliegbewegingen en vlieghoogtes zijn van directe invloed op onze kernwaarden natuur, rust en ruimte. U kunt op ons rekenen! Hierover hebben we geen verschil van inzicht’, zo verzekerde Bats.

Gaswinning

Dat geldt ook voor de inwoners rond Eesveen. ‘Tegelijkertijd waken we er ook voor dat, naast opkomende vliegbewegingen, het woongenot van onze inwoners rond Eesveen gewaarborgd blijft. Samen met onze Drentse en Friese vrienden blijven we Vermillion en minister Wiebes op de voet volgen, want de teleurstelling over de goedkeuring voor gaswinning in het tweede veld bij Eesveen zetten we zeker niet om in passiviteit. U kunt op ons rekenen! Ook hierover hebben we geen verschil van inzicht.’

Werknemerstekort

2019 lijkt ook het jaar te worden van scherpere en sterkere profilering in de regio Zwolle, stelde Bats. Zoals bekend zit wethouder Bram Harmsma in de Economic Board. ‘En als medetrekker op de zogenaamde Human Capital Agenda wil Steenwijkerland in de komende jaren verwachtingsvoller zijn rol vervullen in de regio Zwolle. Ook hier gaat het om vasthouden of verbeteren van leefbaarheid. Als typische MKB gemeente met grote en kleine bedrijven, met bedrijven in het midden en laagsegment, is de banenstructuur vaak geconcentreerd op het middensegment. Met de Human Capital Agenda lossen we het werknemerstekort op, lossen we onderwijsproblematiek op en blijven we een aantrekkelijke arbeidsmarktregio. Steenwijkerland wil voorop lopen in deze regiodeal samen met de regio Zwolle voor een effectievere aanpak voor ondernemers en werknemers.’

Kees Kist

2019 wordt het Kees Kist jaar. Dan is het 40 jaar geleden dat de eerste Nederlander in het Lido in Parijs werd gekroond tot Europees topscorer. Rob Bats: ‘Onze Kees Kist. Daarna uiteraard ook Kieft en Van Basten, maar de eerste was de Steenwijker Kist. De enorme drive, onze trots en het streven naar uitmuntendheid is mijn thema. Kist wist waar hij hoorde en hoe hij de weg naar de top moest pakken. Voor mij is dat een voorbeeld hoe we naar onze gemeente moeten kijken en proberen te streven naar meer dan middelmatigheid. Ook wij gaan voor de eredivisie!’

Merentocht

Hopelijk wordt 2019 het jaar van de eerste Overijsselse Merentocht. ‘De draaiboeken liggen klaar, de sponsoring is toegezegd en de rit kan gereden worden. Wat mij betreft is het in februari/maart 2019 eindelijk zo ver dat we de mooiste schaatstocht gaan rijden. 2019 wordt naast Kees Kist jaar ook het jaar van de Overijsselse Merentocht. Ik schaats graag, maar kom er dan zeker door mijn burgemeestersrol niet aan toe. Echter, ik kan iedereen wél laten zien wat voor enorme gastvrijheid, vriendelijkheid, gedrevenheid en een beetje eigenzinnigheid onze inwoners en ondernemers hier op de mat leggen.’

Vorig jaar gaf Bats al aan dat het echt zijn droom is dat iedereen volwaardig mee mag doen. ‘Ook dit jaar was ik onder de indruk, bijvoorbeeld van de initiatieven van de Stichting JY. JY is er voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken gericht op zaken die niet goed gaan, maar mooier nog op het versterken van zaken die wel goed gaan. Energieke en gedreven vrouwen, inderdaad opvallend veel vrouwen, die minderbedeelden in welk opzicht dan ook helpen.’

Dubbel gevoel

Bats schoof samen met wethouder Trijn Jongman aan bij het jaarlijkse kerstdiner. ‘Samen met het Diaconaal platform en de Voedselbank organiseerde JY iets waar we beiden een heel dubbel gevoel bij hadden. Als je dan weer terugrijdt, dan schaam je je dat dit nodig is. Dat de samenleving zo gesegregeerd, zo verdeeld is, dat we dit moeten organiseren met notabene een wachtlijst. En dat er niet voor het hele college plek was die avond heeft niets met voorkeuren te maken, maar met prioriteiten: er zijn maar 2 stoelen voor collegeleden beschikbaar, want de andere stoelen zijn meer dan nodig voor hen die het meer dan verdienen.’

‘Kortom, er is nog veel werk in uitvoering en er is enorm veel werk aan de winkel. ‘Of dat nu duurzaamheid betreft of betere fietspaden. Of dat nu vergrijzing als kans betreft of dat alle inwoners kunnen lezen, schrijven en internetten.’