Staphorster dominee ondertekent Nashvilleverklaring

Staphorst - Dominee H.J. van Marle (39) van de Hersteld hervormde gemeente in Staphorst ondertekende ook de Nashvilleverklaring, waarin de Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit wordt beschreven.

In de verklaring staat onder andere dat de Bijbel zich uitspreekt tegen de praktiserende leefstijl van lhbt'ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgenders). Door middel van het pamflet willen zij betogen dat het huwelijk alleen bedoeld is als verbond tussen één man en één vrouw. Honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici ondertekenden de verklaring.

Tegenstanders van de verklaring noemen het een anti-homomanifest. Dat ontkent de Staphorster predikant ten stelligste. ‘Er is in de verklaring op pastorale wijze aandacht voor mensen met een andere geaardheid. Wij hebben ook de roeping hen liefdevol te omringen en te steunen. Er worden in de verklaring geen mensen weggezet, maar er wordt wel een visie verwoord over een bepaalde leefpraktijk.’

Klassieke visie

‘Het is nodig dat de klassieke visie over huwelijk en seksualiteit die de kerk de eeuwen door heeft uitgedragen ook in onze veranderende tijd duidelijk verwoord wordt’, vindt Van Marle. ‘De kerk moet zelf weten waar ze staat, maar ook een tegengeluid ten opzichte van het gedachtegoed van bijvoorbeeld het COC is zeker op z’n plaats. Gods geboden zijn heilzaam voor iedereen. We moeten het anderen gunnen om deelgenoot te zijn van het Bijbels gedachtegoed.’

Dominee Van Marle, sinds twee jaar dominee in Staphorst, snapt de ophef rondom de verklaring niet zo goed, omdat volgens hem over het algemeen wel duidelijk is hoe Bijbelgetrouwe christenen over homoseksualiteit denken. ‘Nu we het openlijk uitspreken valt ineens heel de samenleving over ons heen. Men verwijt ons dat we in een veranderende tijd vasthouden aan Bijbelse noties over seksualiteit en huwelijk. Daar lijkt geen ruimte voor te zijn.’