Flevoland en Overijssel relatief meest geraakt door faillissementen in 2018

Regio - Bekeken vanuit het totale aantal actieve bedrijven, zijn de provincies Flevoland en Overijssel in 2018 het meest geraakt door faillissementen. In deze provincies gingen net als in 2017 0,2 procent van de actieve bedrijven failliet.

Dat blijkt uit cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

Friesland en Zeeland zijn de provincies die in 2018 het minste door faillissementen getroffen zijn. De faillissementsratio voor deze provincies bedraagt 0,1 procent. De verhoudingen zijn hiermee nagenoeg vergelijkbaar met een jaar eerder. Alleen de provincie Utrecht (0,13%) kent een hogere faillissementsratio in vergelijking met vorig jaar.

Op provincieniveau ziet Graydon dat in absolute aantallen de meeste bedrijven failliet gingen in de provincie Zuid-Holland (768). Dit is echter wel een daling van 8,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. In Flevoland gingen in 2018 213 bedrijven failliet. In 2017 waren dat er 129. De grootste absolute daling in het aantal faillissementen is te zien in de provincies Gelderland (-16,4%), Drenthe (-14,9%) en Noord-Brabant (-14,4%). Er is ook een aantal provincies dat in 2018 een faillissementsstijging laat zien ten opzichte van vorig jaar: Utrecht (+15,1%), Overijssel (+3,5%) en Noord-Holland (+1,5%).