Regio blijft achter bij huisvesten statushouders

Regio - De gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden voldoen niet aan de door het Rijk opgelegde taakstelling om voldoende voormalige asielzoekers te huisvesten in het tweede deel van 2018. Ook Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland hebben onvoldoende statushouders aan een woonruimte geholpen.

Dat blijkt uit cijfers die afkomstig van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Westerveld komt 11 statushouders te kort. Steenwijkerland moet  nog 21 mensen ergens onderbrengen. De Wolden 22 en Meppel nog 24. Staphorst (10) en Zwartewaterland (8) moeten samen nog evenveel vluchtelingen onderbrengen als Dalfsen (18). 

Taakstelling

Als gemeenten in een periode te weinig voormalige asielzoekers huisvesten, moeten ze die tekorten daarna inhalen. In de periode van juli tot en met december behaalden 100 van de 380 gemeenten hun taakstelling of huisvestten ze meer vergunninghouders dan dat hun opdracht was. 

In totaal hebben alle Nederlandse gemeenten afgelopen half jaar ruim negenduizend voormalige vluchtelingen aan een onderkomen geholpen. 

Gemeenten moeten in de eerste helft van dit jaar 8.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan woonruimte helpen. Dit staat in de nieuwe taakstelling huisvesting vergunninghouders, die de Staatscourant heeft gepubliceerd. Door de lagere asielinstroom en instroom van familieherenigers is de taakstelling lager dan voor het eerste half jaar van 2018.