Geslaagde nieuwjaarsvisite van Welzijn Ouderen Nijeveen

Nijeveen - Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen hield woensdag in dorpshuis De Schalle de nieuwjaarsvisite. Ruim honderd personen kwamen erop af.

Er werd afscheid genomen van de bestuursleden Bertus Hamberg en Henk Hofman. Beide bestuursleden ontvingen een passend afscheidscadeau. In hun plaatsen werden Jan Timmerman en Hans van Velzen benoemd.

Rita de Groot en Albert Vriend verschenen tijdens de middag klederdracht ten tonele. Als Pieternel en Thomasvaer brachten ze het wel en wee in de gemeente Meppel van het afgelopen jaar. Veel onderwerpen passeerden de revue. Uiteraard werd ook melding gemaakt van de nieuwe poot aan de stichting Welzijn Ouderen: het bridgen met inmiddels 28 deelnemers. Ook had Rita gezorgd voor herkenbare teksten in dichtvorm.

Het middagprogramma werd verder verzorgd door Marga Kool en Jan Veenstra. Hun verhalen en gedichten werden in het Drents gepresenteerd. Humor en ernst wisselden elkaar af. De herkenbaarheid van de geschetste situaties en hun prachtig taalgebruik met Drentse woorden, die in de dagelijkse omgangstaal steeds minder worden gebruikt, werden door het publiek zeer gewaardeerd. De muzikale omlijsting met liedjes werd gezongen door Geert Jan Brader.