Werkzaamheden aan gemaal langs de Buitenhuizerweg

Ruinerwold - In de periode van 14 januari tot en met 17 maart worden er werkzaamheden verricht aan de stuw/gemaal Sultansmeer, in de Wold Aa langs de Buitenhuizerweg in Ruinerwold.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de helft van de rijbaan afgezet. De bermen worden beschermd door rijplaten. ’s Avonds wordt, door het ontbreken van openbare verlichting, het werkvak zo achtergelaten zodat het geen verkeersonveilige situaties oplevert.

Wel wordt op enkele momenten de Buitenhuizerweg geheel gestremd, tussen de Koekangerweg en de Dijkmansweg. Het gaat dan vooral om laad- en loswerkzaamheden. Het wegvak wordt op die momenten afgezet met bebording.