Vrouwen van Nu zet jubilarissen in de bloemen

Meppel - Tijdens de jaarvergadering van Vrouwen van Nu zijn vijf jubilarissen donderdag in het zonnetje gezet in wijkcentrum De Poele.

Mevrouw M. Klomp-Kaspers was 25 jaar lid, H. van de Belt-Dekker, A. Veen-Zwarteveen en M. Doze werden gehuldigd als 40-jarig lid. Mevrouw J. Luten-Hoenderken spande de kroon met haar 60-jarig lidmaatschap en ontving een prachtig glazen kunstwerk met inscriptie. Alle dames kregen van de bestuursleden, naast een oorkonde, een grote bos bloemen met de bijbehorende bondsspelden.