Albert Talen wil uitbreiden in Stadskanaal

Stadskanaal - Afvalverwerker Albert Talen heeft naar eigen zeggen ‘een hele mooie vergunning voor Stadskanaal.’ Maar hij wil er meer kwijt kunnen, liet hij in een recent interview met de Meppeler Courant weten. ‘Daarom hebben we in 2015 al een nieuwe vergunning aangevraagd.'

De gemeente Stadskanaal laat weten dat er een m.e.r.-beoordeling is ingediend door Talen bij de provincie. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een te nemen besluit belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. ‘Hieruit blijkt dat de hoeveelheid (aantal tonnen afval) is verminderd. Hierdoor is de provincie niet meer het bevoegd gezag. Met ingang van 1 november 2018 is de gemeente bevoegd gezag.’

Op dit moment ligt de m.e.r. ter beoordeling bij de omgevingsdienst Groningen (ODG). De ODG brengt hierover een advies uit aan de gemeente. ‘Op basis van het advies kan het college van burgemeester en wethouders besluiten akkoord te gaan. Is dit akkoord? Dan kan Talen de aanvraag indienen’, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Van provincie mocht het niet

Van de provincie mocht de afvalverwerker niet uitbreiden op de huidige locatie in Stadskanaal, maar de provincie gaat niet meer langer over de uitbreiding. Voor alle vragen over de vergunning wordt doorverwezen naar de gemeente Stadskanaal.

In november 2017 woedde er een grote brand op het terrein van Talen in Stadskanaal. Sindsdien ligt de provincie in de clinch met de afvalverwerker. De provincie stelt dat het plan van aanpak had dat hij aanleverde voor de aanpak van de brand niet voldeed.