Arend van Dijk vertelt over de huiszwaluw

Uffelte - Hoe gaat het met de huiszwaluw? Daarover vertelt Arend van Dijk bij Vogelwacht Uffelte e.o. op woensdag 23 januari in De Molensteen in Uffelte. Aanvang 20.00 uur.

Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland organiseerden in 2018 het ‘Jaar van de huiszwaluw’. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd en wat is men inmiddels te weten gekomen? Tellingen van de Vogelwacht komen de laatste jaren uit op 350-450 nesten. Dat zijn er meer dan enkele tientallen jaren geleden en dit komt mede door beschermingsmaatregelen zoals het plaatsen van kunstnesten, zwaluwtillen en mestplankjes onder de nesten.

Op lange termijn is er, zeker landelijk gezien, sprake van aanzienlijk afname. Dit wordt onder andere in verband gebracht met jaarlijks minder grootgebrachte jongen, bijvoorbeeld door het uitblijven van tweede broedsels. In 2018 is naar dit aspect landelijk onderzoek gestart. Ook onze regio heeft hier actief aan meegedaan. Arend gaat deze avond niet alleen in op de resultaten van het onderzoek, maar vertelt ook het een en ander over de huiszwaluw in het algemeen.