Ondernemen in Meppel: Judith Veldhuis-Lampe
Door Judith Veldhuis-Lampe

Toegangsverbod

Stichting School bood, zoals uit de naam al wel blijkt, onderwijs. Onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar, waaronder kinderen van buitenlandse afkomst. De stichting nam haar doel heel serieus; er werden leerlijnen ontworpen voor anderstalige kinderen en het op maat gemaakte begeleidingsproces werd nauwgezet gevolgd.

Zo ook voor de familie Vrolijk, die twee kinderen op deze school had zitten. Sjaak was vrijwilliger, en hij begeleidde de familie Vrolijk. Dat nam ook Sjaak heel serieus; hij zette zich met hart en ziel in voor deze familie.

Sjaak was alleen minder te spreken over Stichting School. Hij vond de kwaliteit van het onderwijs niet oké, de begeleiding onder de maat, en ach, eigenlijk vond hij het gewoon geen goede school. En dat stak Sjaak niet onder (school)stoelen of banken. Stichting School kreeg er flink van langs. En zoals wel vaker in het recht: op enig moment was de grens bereikt. Stichting School was de aanhoudende kritiek van Sjaak zo zat, dat ze hem de toegang hebben ontzegd. ‘Klaar, basta, geen Sjaak meer in ons pand.’

Orde en veiligheid

Dat mag natuurlijk. Een organisatie heeft een zekere mate van vrijheid om de orde en veiligheid in haar gebouw te handhaven en om maatregelen te treffen voor een goede gang van zaken. Sjaak was alleen woest: hij was daar toch een vrijwilliger die zomaar even gratis en voor niets andere mensen bijstond. Dit accepteerde hij niet, dit was onrechtmatig: op naar de rechter!

In een spoedprocedure probeerde Sjaak af te dwingen dat de school hem weer toe zou laten als begeleider van de familie Vrolijk. Bovendien moest zijn naam gezuiverd worden, en ook dat moest de school regelen. Natuurlijk eiste hij er een flinke dwangsom bij; dat zou de school wel leren.

Maar de rechter besloot al snel anders. De rechter vond dat het de school vrij stond om deze beslissing te nemen. Voor ingrijpen is pas plaats als blijkt dat de Stichting in redelijkheid niet tot deze beslissing had kunnen komen. Van belang vond de rechter dat de stichting zich laat leiden door het belang van haar leerlingen. En kennelijk was de school van oordeel dat die belangen door het gedrag van Sjaak in het gedrang kwamen. Helaas voor Sjaak, hij was echt niet meer welkom.