CDA Staphorst over windmolens: ‘Eerst verdiepen en dan kritiek leveren’

Staphorst - ‘Als tegenstanders, met name in Provinciale Staten, forse kritiek leveren, omdat ze vinden dat de procedure rond de windmolens in Staphorst niet deugt, zouden ze zich eerst eens moeten verdiepen.’ Dat vindt het CDA in Staphorst.

Zo staat te lezen op de website van de lokale afdeling. ‘We hebben er geen moeite mee dat tegenstanders van windmolens op een locatie proberen hun argumenten met zoveel mogelijk bestuurders en partijen te delen. Dat is een goed democratisch recht. Hoe die bestuurders daar vervolgens mee omgaan, is hun verantwoordelijkheid. Daar schort het naar onze mening wel aan. Wanneer partijen in de Staten als de SP en 50 Plus vol op het orgel gaan dat het in Staphorst niet deugt, dan gebruiken ze daarvoor eenzijdige informatie. Het zou ze sieren zich te verdiepen in de materie en ook de gemeente en de initiatiefnemers te horen voordat ze roepen dat het proces niet klopt.’ Beide partijen hadden forse kritiek op de gang van zaken in Staphorst.

Provincie wilde windmolens

Het CDA laat nog eens duidelijk weten dat de gemeente Staphorst helemaal geen nieuwe windmolens wilde. ‘Het is de provincie die wil dat in Staphorst meer windmolens moeten komen! Toen twee jaar geleden bleek dat Overijssel Staphorst zou overrulen om toch molens te plaatsen, liet de gemeente onderzoek doen naar verschillende locaties. Daar kwamen vier geschikte locaties uit.

‘De politiek heeft zich daar aan geconformeerd’, schrijft het CDA die daarmee de kritiek lijkt te willen ontkrachten dat het democratische proces niet deugt, omdat de raad nooit debatteerde over locaties.

‘Verschillende initiatiefnemers hebben vervolgens een plan voor windenergie ingediend, allen gekoppeld aan één van de vier geschikte locaties. Wij Duurzaam Staphorst, met een plan voor in de Lommerd, is door een onafhankelijke commissie beoordeeld als het beste plan en is vervolgens aan de slag gegaan.’

Het CDA wil het proces wat gevolgd is door laten gaan. Gemeentebelangen en PvdA in de gemeenteraad willen het proces het liefst opnieuw doen.