Kinderen duiken in historie van Meppel

Meppel - Historica Garry Wiersema geeft in januari en februari kinderen van groep 8 van het basisonderwijs in Meppel erfgoedlessen over historische gebeurtenissen, personen en plaatsen in Meppel.

Wiersema voert de leerlingen mee naar de patriottentijd, de kraamkamer van de democratie en grondrechten. Dat doet ze, onder de titel ‘(H)eerlijke burgers’, in de raadszaal van het gemeentehuis, het hart van de lokale democratie. Wiersema heeft zelf de lessen ontwikkeld. De lessen zijn onderdeel van de Leerlijn Cultuur Meppel, gecoördineerd door Scala Centrum voor de Kunsten. Alle basisscholen in de gemeente zijn hierbij betrokken.

Gevochten in Meppel

‘Op de plaats waar sinds 2002 de ingang is van de Keyserstroom, stond in de patriottentijd het woonhuis van schulte Claas Kniphorst’, vertelt Wiersema. ‘Toen op 11 november 1785 de stadhouder-prins Willem V Meppel bezocht, kwam het in de Kruisstraat voor het huis van schulte Kniphorst tot een gewelddadig treffen tussen patriotten en Oranjegezinden. Aanvoerder van de Meppeler patriotten was Otto Blom, oliemolenaar op het Groeneveld.’

 

‘Ons moderne burgerschap is ontstaan in de tijd van pruiken en revoluties. Het was het resultaat van een historische ontwikkeling waarin mensen steeds meer vrijheid, rechten en verantwoordelijkheden hebben gekregen. Ook in Meppel wilde men onder invloed van de Verlichtingsideeën een einde maken aan de regentenkliek, maar over het hoe en waarom was veel discussie. Er werd zelfs gevochten. Een deel van Meppel was patriottisch en een deel was Oranjegezind. Die twee groepen stonden in deze periode regelmatig tegenover elkaar. Uiteindelijk spelen de Meppelers een grote rol in de Bataafse revolutie in Drenthe.’

Meppeler archief

Het cultureel erfgoed dat centraal staat in de lessen voor de groepen 8 zijn originele archiefstukken van Meppel uit de 18e eeuw. Het gaat om pamfletten, kranten, prenten, silhouetten en publicaties. Deze verborgen schatten over de Meppeler geschiedenis zijn tijdelijk te leen uit het Drents Archief in Assen. De replica’s die worden gebruikt bij de opdrachten in de les, zijn gemaakt bij het Drukkerijmuseum in Meppel.

Centraal staan de vragen: Wat is een burger? Wat is revolutie? En wat zijn grondrechten? Na een schets van deze periode in de Meppeler geschiedenis, gaan de kinderen in debat. Ze debatteren over de stelling: ‘er moet een speciale kinderraadszetel komen in de gemeenteraad van Meppel’.

Op dinsdag 5 februari van 19.30 tot 21.30 uur is het de beurt aan de gemeenteraadsleden en zijn ook belangstellenden van harte welkom voor deze erfgoedles die aansluit bij de Canon van Meppel die de historica ontwikkelt. Meer informatie is te vinden op canonvanmeppel.nl.