Onderzoek naar opstellingen van windmolens

Staphorst - Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst biedt de omwonenden de gelegenheid om hun mening over de gewenste opstelling te geven voor windmolens in De Lommert. Er wordt momenteel naar vier opstellingsalternatieven onderzoek gedaan.

De coöperatie laat weten dat een ander alternatief binnen het zoekgebied ook mogelijk is en op te geven is.

De stichting moet 12 megawatt aan windenergie invullen, een opdracht van de provincie aan de gemeente. WDS mag het doen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat aanwezigen tijdens de infoavond vorige week op een kaart hun voorkeur aangaven, ook omdat de opstellingsalternatieven al sinds september 2018 bekend zijn.

Extra bedenktijd

Op verzoek van meerdere omwonenden om twee weken extra bedenktijd te krijgen, heeft Wij Duurzaam Staphorst hier ruimte voor gecreëerd. De betreffende omwonenden kunnen nu tot woensdag 6 februari hun advies inleveren bij WDS Hiervoor zijn bij de eerder aangeschreven omwonenden formulieren verspreid.

Wij Duurzaam Staphorst is blij te merken dat er inmiddels ruim gebruikt wordt gemaakt van de inspraak. Roelof Compagner: ‘Omwonenden kunnen vrijuit hun mening geven en het helpt ons als coöperatie om erachter te komen wat de meningen zijn over de verschillende alternatieven.’

Naast het advies van de omwonenden is er ook een klankbordgroep van waaruit adviezen voortkomen. Samen met de conclusies van de onderzoeken zal het bestuur van Wij Duurzaam Staphorst half februari een keuze voor de voorkeursopstelling maken.