Bouwproject in de problemen door afhaken gemeente

Meppel - Gedeputeerden Tjisse Stelpstra en Henk Brink namen op woensdag 30 januari een kijkje bij de bouw van 15 circulaire sociale huurwoningen in Meppel.

Het zijn de eerste sociale huurwoningen in Drenthe die met circulaire (hergebruikte) materialen worden gebouwd. De rioolbuizen onder de huizen zijn bijvoorbeeld gemaakt van gerecycled plastic.

Met de realisatie van de woningen zet de provincie een eerste stap in het invullen van de ambities uit de Roadmap Circulaire Drenthe. De provincie wil circulaire economie aanjagen en de kennis vergroten en levert daarom een bijdrage van 145.000 euro aan het project.

Onderzoek

Deze bijdrage is niet alleen voor de bouw van de woningen, maar ook voor onderzoek door studenten van het platform NICE. Zij volgen en monitoren de bouw en zorgen voor de ontsluiting van de opgedane informatie en kennis, zodat ook anderen hiervan kunnen profiteren.

Het initiatief voor de bouw van de circulaire sociale huurwoningen komt van B+O Architecten uit Meppel in nauwe samenwerking met belegger Roodblond BV en aannemer Troost BV.

De bouwsector verbruikt veel grondstoffen, energie en water. Door hier duurzaam mee om te gaan, valt er veel te winnen. Dit zijn de eerste woningen voor sociale huur in Drenthe die bijdragen aan een energieneutraal Drenthe.

Gemeente afwezig

Opvallend was de afwezigheid van B&W van Meppel bij dit bezoek van de gedeputeerden aan hun stad. Architect Arnoud Olie noemt dit zelfs onfatsoenlijk. Eerder besloot de gemeente al om geen subsidie toe te kennen. Er werd gerekend op 150.000 voor het project, maar dit zou zijn geschrapt omdat Meppel slecht bij kas zit.

Zonder de bijdrage van Meppel kan het project niet volgens plan worden afgemaakt. Er is bijvoorbeeld geen geld meer voor de zonnepanelen.