Fietspaden langs N377 worden vrijliggend gemaakt

Nieuwleusen - De fietspaden langs de N377 aan den Hulst in Nieuwleusen worden definitief veranderd in vrijliggende fietsstroken en de situatie bij de kruisingen met de Burgemeester Backxlaan en de Evenboersweg wordt eveneens verbeterd.

Dit staat in de notitie N-wegen van de gemeente Dalfsen, die komende maandagavond door de raadscommissie wordt besproken.

Beide kruispunten met de N377 worden uitgevoerd met een voorrangspleintje, dat in hoofdlijnen op een rotonde lijkt. Het verschil met een gewone rotonde is dat het doorgaand verkeer op de N377 wat meer kan doorrijden en dat daardoor ook meer verkeer kan worden afgewikkeld.

De situatie wordt straks veiliger omdat op het voorrangspleintje de snelheid omlaag gaat zodat de kans op ongevallen afneemt. Het oversteken van deze N-weg is nu een drama tijdens de spits.

Verkeersstromen

Het wordt in de toekomst beter doordat de verkeersstromen iets uit elkaar worden getrokken. Het fietsverkeer kan makkelijker oversteken omdat maximaal één rijstrook per keer hoeft te worden gepasseerd. Door de huidige fietsstrook en de parkeerstrook te veranderen, komt het fietspad vrij te liggen. De fietsers zijn dan gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. Het wordt dus veiliger en comfortabeler voor de fietsers. Verder wordt de maximale snelheid ter plekke van 70 kilometer per uur omlaag gebracht naar 50 kilometer per uur.

Ook de waterafvoer wordt aangepast. Momenteel bevindt zich tussen de rijbanen van de N377 een brede binnenberm. Hierdoor is het mogelijk om de weg af te koppelen van het rioolstelsel. Het regenwater valt in de huidige situatie op de rijbaan en wordt via het riool afgevoerd. In de nieuwe situatie wordt het water via de middenberm in de bodem opgenomen.