Kruising Ebbinge Wubbenlaan Viaductweg ook politiek lastig

Staphorst - B en W van Staphorst gaan meer alternatieven aanbieden en meer belanghebbenden spreken als het gaat om het aanpassen van het kruispand Ebbinge Wubbenlaan Viaductweg. De ChristenUnie wil dat en de gemeenteraad raad steunt dit plan.

Het lijkt een kruispunt van niks, maar het is - op de aansluiting op de A28 na - de meest besproken verkeerssituatie in de gemeente Staphorst. In 2015 werd de kruising aangepakt om de veiligheid te verbeteren. Dat hielp niet echt.

Er volgde een aanpassing, maar het werd er alleen maar erger van. Nu willen B en W weer een aanpassing doen. Dit kost een ton. Aan de kant van het evenemententerrein wordt de aansluiting tussen de noordelijke en oostelijke tak verbeterd, althans dat is het plan. De afstand tot de twee andere takken wordt groter gemaakt waardoor meer opstelruimte ontstaat. Een door vrachtauto’s en landbouwvoertuigen overrijdbare middengeleider geeft geleiding en accentueert de opstellengte tussen de beide aansluitingen.

Voetbalvereniging VV Staphorst, Evenemententerrein De Tippe en ook de Wijkraad Noord zijn positief. Dat is volgens de gemeenteraad niet genoeg. Ook de agrarische sector en de transportbedrijven in Staphorst zouden om raad gevraagd moeten worden. Alle belangen zouden gewogen moeten worden. Fabian de Wee van Gemeentebelangen wil zelfs een informatieavond. Er zijn volgens hem zoveel burgers die hier dagelijks voorbij komen, dat je ook die zou moeten vragen om advies. ‘Benut de kracht van de sameleving.’

Wethouder Mussche kon niet anders dan concluderen dat de motie raadsbreed werd gesteund en hij beloofde op zoek te gaan naar meer alternatieven en er meer partijen bij te betrekken.