Ansen trots op verlichtingsplan

Ansen - Dorpsbelangen Ansen heeft vrijdag de nieuwe straatverlichting op feestelijke wijze ‘geopend’. In de bebouwde kom en op enige wegen daaromheen zijn sinds kort de oude straatlantarens vervangen door fraaie lantarens. Echt een opknapper voor het dorp, vooral ook omdat het initiatief uit het dorp zelf kwam.

Het is een mooi model straatlantaarns geworden met duurzame verlichting, rekening houdend met het landschap. De lichtsterkte wordt ook aangepast buiten de spitsuren. Debet aan het plan is ook geweest de (duurzaamheids)voorlichting van Heleen Lieftinck. De bewoners van Ansen zijn allemaal betrokken via inloopavonden.

Deze aanpassingen vormen het sluitstuk van het plan ‘Ansen Veilig, da’s Mooi’, dat door Dorpsbelangen Ansen in samenwerking met anderen de afgelopen jaren is uitgerold. De wegen, drempels en dergelijke zijn al enige tijd terug aangepakt. Met deze nieuwe verlichting is het plaatje rond.

Vrijdagavond werd daar in dorpshuis Bastogne even bij stilgestaan met genodigden. Wethouder Mirjam pauwels was er, alsmede vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, energiekAnsen, de verlichtingswerkgroep van Ansen, de Stichting Ruinen 1865 en anderen.

De financiering van de nieuwe verlichting is in goede samenwerking gerealiseerd via de Gemeente De Wolden, de subsidieregeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’, de Stichting Ruinen 1865 en Dorpsbelangen Ansen. Volgens de initiatiefnemers een mooi voorbeeld van burgerinitiatief- en participatie. ‘We zijn er in Ansen trots op!’