Volop applaus voor Meppelse Wolvekamp tijdens CDA Partijcongres

Meppel / Amsterdam - De resolutie van Sandra Wolvekamp, fractievoorzitter van CDA Meppel, voor een oplossing voor het kinderpardon is zaterdag tijdens het landelijke CDA Partijcongres aangenomen. Haar resolutie is aangenomen op acclamatie. Dat houdt in dat er niet over gestemd is, maar dat het door middel van applaus en gejuich is aangenomen.

Namens 166 CDA’ers en CDA-afdelingen diende Wolvekamp een resolutie in, waarin de Tweede Kamerfractie van de regeringspartij wordt opgeroepen om ‘voor een adequate oplossing te komen voor kinderen waarvoor langer dan vijf jaar een verblijfsrechtelijke procedure loopt’. Daarnaast roept de resolutie de fractie in Den Haag op om dit jaar een nieuwe uitvoerbare wetgeving uit te voeren, zodat toekomstige verblijfsrechtelijke procedures voor gezinnen met kinderen binnen vijf jaar afgerond kunnen worden.

Akkoord

In januari maakte het CDA bekend dat het een versoepeling wil van het kinderpardon. ‘Er was een nieuwe juridische werkelijkheid en een nieuwe maatschappelijke realiteit’, zei fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma hierover tijdens het partijcongres. De draai van het CDA zorgde voor de nodige spanning in het kabinet, maar na dagen onderhandelen is er een compromis gevonden tussen de VVD (tegenstander van het versoepelen van het kinderpardon) en de andere drie partijen (CDA, CU en D66).

Het kinderpardon werd beëindigd en alle 700 kinderen die eronder vallen, worden opnieuw beoordeeld. De verwachting is dat 90% daarvan alsnog mag blijven. Daarnaast krijgt de Immigratie- en Naturalisatiedienst de discretionaire bevoegdheid in plaats van de minister en krijgt de dienst extra geld voor snellere procedures.

Betrokkenheid

Tijdens het congres zei Buma trots te zijn op het akkoord. ‘Na alles wat er is gebeurd, ben ik trots op het bereikte akkoord.’ Over de draai van het partij zei hij: ‘Denk aan mensen als Sandra Bloemert-Wolvekamp uit Meppel.’

Buma noemde de weg naar het akkoord twee heftige weken. ‘Na vele gesprekken hebben we bewust die stap naar voren gezet. Dat was politiek gezien bijzonder risicovol. Dat heb ik mij vanaf het begin gerealiseerd. Maar tegelijk was ik onder de indruk van de grote betrokkenheid van onze leden.’ Daarbij noemde hij als eerste de rol van Wolvekamp.

Veel steun

Wolvekamp wist voor haar resolutie veel afdelingen en leden van de partij te verenigen, die kritisch zijn op het kinderpardon van de partij. Vanuit het hele land kreeg ze steun voor de resolutie. Zo steunden afdelingen uit Meppel, Waalwijk, Krimpen aan den IJssel, Aa en Hunze, De Wolden, Sittard-Geleen, Goirle-Riel, Ommen, Oss, Heerlen, Midden-Drenthe, Borger-Odoorn, Emmen, Tiel, Culemborg, Coevorden, Woerden, Neder-Betuwe, Hattem, Steenwijkerland en Goerre-Overflakkee de resolutie.

Maar ze kreeg ook steun vanuit provincies. De CDA-fracties van Drenthe, Noord-Drenthe, Flevoland en Zuid-Holland ondertekenden ook de resolutie.

Uitzetting

Wolvekamp diende nog een tweede resolutie in voor het partijcongres, nadat bekend werd dat het CDA bekend maakte een soepelere regeling voor het kinderpardon wilde. In deze resolutie roept ze de Tweede Kamerfractie op om zich maximaal in te zetten voor het zo spoedig mogelijk staken van het uitzetten van kinderen, die profijt kunnen hebben van de versoepeling van het kinderpardon. Ook deze is aangenomen.

Aan het einde van het congres werd Wolvekamp nogmaals het podium opgeroepen, onder luid applaus vanuit de zaal.