Overblijfsel Staphorster kampleven duikt op

Staphorst – Het is een onooglijk planken schuurtje. Gebladderd en zieltogend staat het op een erf van een woning aan de Lommertsteeg in Staphorst. Maar bij iedereen met oog voor historie gaat het hart sneller kloppen. Het lijkt erop dat het hokje een barak is van Kamp Conrad uit Rouveen. Een laatste overblijfsel.

Het zou ook kunnen dat het een overblijfstel is van Kamp Beugelen, dat aan de Gemeenteweg in Staphorst lag. De oude eigenaar van de barak die uitsluitsel kan geven, is overleden. Zijn broer en schoonzoon geven desgevraagd aan dat binnen de familie het verhaal de ronde doet dat het gebouwtje van Conrad afkomstig is. Toch is er ook twijfel. Binnen de familie wordt ook verteld dat de keet vroeger is gekocht van een aannemer die werkte aan de A28. De historiciteit van het gebouwtje wordt bevestigd door de heer Rood. Hij was in 1942 als Jood in kamp Conrad gevangen. Na kamp Conrad overleefde hij een heel aantal concentratiekampen in Duitsland en Polen. De van oorsprong Amsterdammer woont nu in Texas en is inmiddels 94 jaar oud. Rood was de afgelopen jaren nauw betrokken bij een onderzoek naar de Joodse werkkampen in Staphorst. Daarbij gaf hij meerdere malen blijk van een fenomenaal nauwkeurig geheugen. Volgens hem was het de barak die bij de ingang stond. Het stond dwars op het kamp en tijdens de joodse periode werd de post er gecontroleerd. En, met enige twijfel, ‘het kan ook zijn dat Maarten de hulp van de kok zijn kwartier had’. Voor met name de Molukse gemeenschap is het een gouden vondst, als het zo is tenminste. Van beide kampen waarin tientallen Molukse gezinnen in de jaren vijftig en zestig woonden, is nagenoeg niets meer te vinden. Dit tot grote spijt van veel oud-bewoners die snakken naar iets tastbaars. Mathijs Souhoka, voorzitter van de Stichting Herinnering Kamp Conrad en oud-bewoner van Conrad, is dolblij dat er nu toch nog een overblijfsel van de kamptijd opduikt. ‘Ik weet bijna zeker dat het om een magazijn gaat van het waslokaal of de ziekenzaal van Conrad. Het zou ook van Beugelen kunnen zijn. Voor ons maakt het niets uit. Historisch is het voor ons van grote waarde.' In de kampen Conrad, ‘t Wijde Gat en Beugelen verbleven in de oorlog 340 Joodse mannen die op 3 oktober 1942 werden afgevoerd om nooit weer te keren. Het tot nu toe laatste overblijfsel van Conrad was het oude kerkje van De Rank aan de Meestersweg in Staphorst. Vier jaar geleden werd het gesloopt. De eigenaren willen de woning op het perceel op den duur slopen om nieuw te bouwen. Ze zijn bezig met de vergunningen. Als er niemand komt voor de barak gaat deze tegen de vlakte. Dit zou betekenen dat er dan helemaal niets meer over is van het Staphorster kampleven.