Docenten Drenthe College bezoeken Most

Meppel / Most - Een aantal docenten van de afdeling verpleegkunde van het Drenthe College en twee bestuursleden van de stichting Stedenband Most-Meppel brachten de afgelopen week een bezoek aan Most. Het doel van de reis was het onderzoeken van mogelijke vormen van samenwerking tussen het Drenthe College in Meppel en de Vyšší Odborna Škola in Most.

Tijdens het bezoek aan de school in Most woonden de docenten verschillende lessen bij en daarnaast kregen zij uitleg over het onderwijssysteem. Ook brachten zij een bezoek aan het ziekenhuis van Most, waar de directeur en de hoofdverpleegkundige uitleg gaven over de gezondheidszorg in Tsjechië. Een gepland bezoek aan de verschillende afdelingen van het ziekenhuis kon als gevolg van een heersende griepepidemie niet doorgaan.

De Meppelers brachten ook een bezoek aan een opvanghuis voor baby’s en oudere kinderen van ouders die niet bij machte zijn zelf voor hun kinderen te zorgen of uit de ouderlijke macht zijn ontzet. De docenten waren onder de indruk van de wijze waarop op een liefdevolle en tegelijk ook professionele wijze voor deze kinderen werd gezorgd. Ook werd er uitleg gegeven over mogelijkheden van adoptie, zowel binnen als buiten Tsjechië.

Stage in Most

Jaarlijks komt een groep studenten van de Tsjechische school naar Meppel toe, in verband met de stedenband Most-Meppel. De studenten lopen dan stage in het stadhuis of in plaatselijke verpleeg- of verzorgingshuizen. Er lijken ook goede mogelijkheden te zijn om Meppeler studenten hun stage te laten doorbrengen in soortgelijke instellingen in Most.

De docenten van het Drenthe College noemde de reis ‘inspirerend en blikverruimend’. De twee scholen gaan verdere samenwerkingsvormen uitwerken. Het gaat daarbij dan niet alleen om samenwerking op het gebied van de verpleegkundige opleiding, maar ook op het gebied van het opleiden van medewerkers voor de kinderopvang en voor- en naschoolse opvang.