Het Erfdeel stroomt vol met leerlingen De Akker

Meppel - Er moesten rijen met stoelen bij zondagmorgen in Het Erfdeel tijdens de jaarlijkse kerk- en schoolviering. Veel kinderen en ouders van cbs De Akker bezochten de wekelijkse dienst van de oecumenische geloofsgemeenschap in de Oosterboer.

De kinderen van De Akker was de mogelijkheid geboden iemand uit te nodigen wat nog eens tot een extra stroom aan belangstellenden zorgde.

Om te zorgen dat de scholen zoveel mogelijk hun binding met de kerk behouden, houden de vijf protestantse basisscholen en de gereformeerde Calvijnschool in Meppel al jaren de kerk- en schooldiensten. Daarbij gaat iedere school naar een ‘eigen’ kerk. Zo bezoekt De Akker Het Erfdeel, gaat de Anne Frankschool naar kerk De Hoeksteen, de Beatrixschool/Het Talent naar de Verenigde Evangelische Gemeente, Het Stadskwartier naar de Protestantse Kerk aan de Groenmarkt en Het Kompas naar de Baptistengemeente. De Calvijnschool heeft een band met de Kruiskerk.

Liefde is...

Voorganger Kees Stroop zag zondagmorgen tot zijn genoegen dat Het Erfdeel uitpuilde. Samen met kinderen van De Akker gaf hij tijdens de dienst invulling aan het thema ‘Liefde is’. Gemeentelid Wilma Heeres nam ook een groot deel van de dienst voor haar rekening.

Een selectie van kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 zongen, lazen een gedicht of kort verhaal voor of leverde op een andere wijze een bijdrage aan de kerkdienst. De wanden van Het Erfdeel hingen vol met tekeningen en teksten gebaseerd op het thema liefde, die de kinderen in aanloop naar de schooldienst hadden gemaakt.

Kees Stroop en Wilma Heeres namen onder meer teksten door van kinderen die hun gedachten de vrije loop hadden gelaten over het thema ‘Liefde is’. Beiden waren het erover eens dat één spreuk bij hen het meest tot de verbeelding sprak: ‘Liefde kun je niet in een tekst opschrijven, liefde zit in je hart’.