Jongeren in Staphorst hebben geen behoefte aan bus op zondag

Staphorst - Uit een enquête over het openbaar vervoer in de gemeente Staphorst blijkt dat onder jongeren er weinig tot geen behoefte is aan busvervoer aan zondag. De enquête is in december 2018 afgenomen, door de Jongerenraad Staphorst.

Vooral in de leeftijdscategorie tot en met 17 jaar is er nauwelijks behoefte hieraan. Op een schaal van 1 (helemaal geen behoefte) tot 10 (veel behoefte) is het gemiddelde cijfer op deze stelling in deze leeftijdscategorie 1,8. Onder jongeren van 18 tot en met 25 jaar is er al iets meer vraag naar: 4,0. In de leeftijdscategorie ouder dan 25 jaar komt naar voren dat ze niet voor als tegen de stelling zijn. Gemiddeld is het cijfer op de stelling over busvervoer op zondag een 3.

De behoefte aan busvervoer na 20.00 uur blijkt daarentegen veel groter. De respondenten gaven als antwoord op deze stelling gemiddeld een 7.

Uitbreiding

Op de vraag of de buslijn uitgebreid moet worden geeft meer dan 50 procent aan hier geen behoefte aan te hebben. Wat opvalt is dat ruim een kwart van de bevraagden graag een uitbreiding van de bus-route naar de oostkant van het spoor ziet. Aan een uitbreiding naar een van de industrieterreinen of de Slagen lijkt weinig behoefte.

Uit de toelichtingen blijkt bovendien dat er veel vraag is naar grotere bussen in de ochtend. Deze zitten veelal overvol.

Vraagstukken

De vragenlijst is door 473 respondenten ingevuld en geeft inzicht in meerdere vraagstukken rondom het openbaar vervoer in de gemeente Staphorst. Ruim 80 procent van de respondenten wordt vertegenwoordigd door de leeftijdscategorie tot en met 25 jaar.

De resultaten van de enquête worden gepresenteerd tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 12 februari.