Ondernemen in Meppel: Olaf ten Hoopen
Door Olaf Ten Hoopen

Privacy en openbaarheid, een balans?

Vanmorgen was ik vroeg in de sportschool. Ciruittraining. Er werden een paar foto’s gemaakt (gelukkig geen filmpjes). Bij de balie werd mij vervolgens gevraagd.: ‘Mogen we een paar foto’s delen op facebook?’

Na mijn bevestigend antwoord kreeg ik een contract onder de neus waarin ik door ondertekening akkoord ging met publicatie en afscheid nam van mijn portret-recht. Bijzonder professioneel. 

Uit onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens blijkt dat 94 procent van de burgers zich wel eens zorgen maakt over zijn privacy. Eind januari kreeg Google een boete van 50 miljoen voor schending van de privacy. Voor het eerst wordt de AVG (en de Europese privacywetgeving) stevig getest. Met vermoedelijk een stevig verweer. Google gaat in beroep.

Naast deze maatregelen zijn er ook regels die gericht zijn op meer openbaarheid. Stichtingen krijgen een stevigere publicatieplicht van gegevens om te kunnen vaststellen of sprake is van belastingplicht. Stichtingen zijn voor de vennootschapsbelasting namelijk belastingplichtig indien en voor zover ze een onderneming drijven. Zonder publicatieplicht is controle lastig, want als de stichting zich zelf niet belastingplichtig vindt dan komt er ook geen aangifte.

Er komt in het kader van meer openbaarheid ook een zogenaamd UBO register. Dit regelt de openbaarmaking van de uiteindelijke belanghebbenden in een vennootschap/instelling. Nu zijn deze aandeelhouders nog anoniem. En dat bevalt ze goed.

De tegenbeweging is dat erg succesvolle ondernemers -veelal in het belang van hun eigen veiligheid- deze openbaarheid niet op prijs stellen. Er worden juridische structuren bedacht om te ontkomen aan de ultieme openbaarheid van de eigen financiële positie. Vaak om criminaliteit buiten de deur te houden. Aangezien iedere structuur ook weer fiscale aspecten heeft, worden wij als adviseur ook betrokken bij de opzet van dergelijke structuren.

Het levert interessante discussies op. Als fiscalisten zijn we gewend om achter de schermen te werken. Privacy-gevoelige zaken zijn gelukkig geborgd in de fiscale rechtspraak. Een rechtszitting over een fiscaal dispuut is namelijk niet openbaar. Tijden veranderen en opvattingen over privacy en openbaarheid schieten alle kanten op. Dat zie je terug in steeds nieuwe wet- en regelgeving en in het gedrag van de medewerkers van de sportschool en mijn fiscale collega’s.