Natuurorganisaties Overijssel uiterst kritisch op luchthavenbesluit Lelystad Airport

Regio - Natuurorganisaties in Overijssel zijn bezorgd over de gevolgen die de nieuwe vliegroutes na de uitbreiding van Lelystad Airport boven de natuurgebieden kunnen hebben. Daarom hebben de organisaties gezamenlijk een zienswijze ingediend op het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.

In de zienswijze geven Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en de Natuurvereniging IJsseldelta duidelijk aan dat laagvliegen (in- en uitgaande vliegroutes) volstrekt onacceptabel is. 'Veel vragen over de effecten van het laagvliegen boven de kwetsbare natuur in Overijssel zijn onbeantwoord'.

De zienswijze spitst zich toe op de gevolgen van de uitstoot van stikstofoxiden (stikstofdepositie), de gevolgen van het vliegveld en de laagvliegende vliegtuigen voor (trekroutes van) vogels, de gevolgen voor het klimaat (opwarming, toename uitstoot kooldioxide) en de gevolgen van de toename van geluid voor verstoringsgevoelige diersoorten en natuurgebieden.

'De gevolgen zijn fors'

'Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van deze nieuwe uitbreiding van de luchtvaart in Nederland. Die gevolgen zijn fors: de luchtvaart draagt substantieel bij aan de concentratie van CO2 in de atmosfeer en is daarmee mede verantwoordelijk voor klimaatverandering', aldus Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel.

'De vliegtuigen, die over een grote afstand erg laag vliegen, zorgen bovendien voor extra aantasting van de luchtkwaliteit, voor extra stikstofdepositie en ook voor verstoring van mens en dier door geluid. En tot slot doorsnijden de vliegroutes van stijgende en dalende vliegtuigen ook belangrijke trekroutes van vogels. We constateren dat deze gevolgen systematisch zijn onderschat en dat het gewijzigde luchthavenbesluit niet had mogen worden vastgesteld. De vraag is natuurlijk ook of in een tijd waarin klimaatverandering één van onze grootste opgaves is we nog een nieuw vliegveld in onze achtertuin moeten willen'.

Lees hier de zienswijze van de groene organisaties.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!