Ondernemen in Meppel: Judith Veldhuis-Lampe
Door Judith Veldhuis-Lampe

Miljoenenjacht

U weet het vast nog wel: de onfortuinlijke man die in 2013 op de beruchte rode knop drukte tijdens het spel Miljoenenjacht, en daarmee de lieve somma van 5 miljoen euro misliep.

Een bekende advocaat zag er een zaak in, waarna een procedure voor de rechtbank volgde. Die verloor de man, laten we hem Harold noemen. En dus ging Harold in hoger beroep. Op 19 februari jongstleden deed het hof uitspraak: Harold is opnieuw in het ongelijk gesteld. Maar waar ging het nu precies om?

Harold kreeg een aanbod van de bank voor zijn koffer van 125.000 euro. Harold wilde dat aanbod niet accepteren, hij wilde liever doorspelen, maar toch sloeg hij met een ferme klap op de rode knop. En daarmee was het aanbod van de bank aanvaard. Spelleider Linda de Mol zag meteen dat Harold dit eigenlijk niet had gewild, maar de betrokken notaris was onverbiddelijk: regels zijn regels. Er was op de rode knop gedrukt, punt uit.

Juridisch was hier sprake van aanbod en aanvaarding. Maar, zei Harold, de aanvaarding klopte eigenlijk niet. Hij drukte wel op de rode knop, maar had daarmee niet de bedoeling het bod van de bank te aanvaarden. Wat Harold deed was dus niet hetzelfde als wat hij eigenlijk echt wilde: zijn wil en zijn verklaring kwamen niet overeen. Sterker nog, dat had hij vlak voor en direct na het drukken op de rode knop ook nog duidelijk gezegd. Onbegrijpelijk dus dat de Postcodeloterij hem toch hieraan wilde houden.

Maar het hof is duidelijk: de Postcodeloterij mocht ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ dat de druk op de rode knop ook betekende dat Harold het bod aanvaardde. De omstandigheden van het spel spelen daarbij een belangrijke rol: de aard van het spel, waarvan onderdeel uitmaakt de spanning waaraan de kandidaat is blootgesteld, en het feit dat binnen de context van het spel zeer beperkt onderzoek mogelijk is naar de wil van de kandidaat. Met andere woorden: van Linda kan niet gevraagd worden nog eens uitvoerig te onderzoeken of iemand wel echt op de rode knop wil drukken, zodra diegene dat al heeft gedaan. Dat past nu eenmaal niet in het spel.

Het goede nieuws: Harold mocht de gewonnen 125.000 euro wel houden. En de Postcodeloterij behield de 5 miljoen.