Stembureaus in Meppel niet allemaal 100% toegankelijk

Meppel - Zes stemlokalen voor de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap zijn niet 100% toegankelijkheid voor kiezers met een lichamelijke beperking.

De gemeente heeft daarom het stemlokaal in de school De Woldstroom vervangen door een stemlokaal in De MensA activeringscentrum. Voor de overige vijf stembureaus is geen vervangende locatie beschikbaar. Volgens de gemeente gaat het bij deze vijf stembureaus echter om beperkte beperkingen qua toegankelijkheid.

Het gaat om het stembureau in wijkcentrum Oosterboer, clubhuis Blue Devils, de Anne Frankschool, Vrijeschool de Toermalijn en de Oosterboerschool. In de meeste van deze stembureaus is de drempelhoogte ten opzichte van de straat niet op orde. Het maximum is gesteld op 2 centimeter. De stembureaus zitten tussen de halve en anderhalve centimeter boven deze limiet. Ook geldt voor sommige stembureaus dat de route tussen de openbare weg en de entree van het gebouw niet vrij is van obstakels.

Wetswijziging

Per 1 januari 2019 is er in een wijziging in de Kieswet in werking getreden, die bepaalt dat alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Deze wetswijziging geldt voor de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap op woensdag 20 maart en de verkiezing voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei.

Als het college niet kan voldoen aan de eisen voor een stembureau moet het de gemeenteraad informeren over de reden hiervan. ‘Het college staat achter het uitgangspunt dat verkiezingen zo toegankelijk mogelijk moeten zijn, ongeacht welke beperking men heeft’, schrijft het college in een memo aan de gemeenteraad. ‘Het is alleen lastig om de 100% toegankelijkheid te realiseren in de gemeente Meppel.’

Over de vijf stembureaus waarvoor de toegankelijkheid niet 100% is, zegt het college dat ‘deze panden niet in gebruik zijn door de gemeente en het te kostbaar is om deze panden volledig toegankelijk te maken.’

Mobiel stembureau

De eisen van toegankelijkheid gelden niet voor mobiele stembureaus. Net als vorig jaar is het mobiel stembureau ondergebracht in een keet bij het NS-station. Het is niet toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.