'Vertrouwen in Vermilion is er niet'

Diever - Het vertrouwen van de inwoners van Westerveld in gasproducent Vermilion is tot het nulpunt gedaald. Dat bleek maandag tijdens een avond over gaswinning in de publiekshal van het gemeentehuis in Diever. Daar hadden zich zo’n 100 bezorgde inwoners van Westerveld verzameld om hun zorgen te uiten over gaswinning in Westerveld.

De themabijeenkomst maandag in Diever was georganiseerd door de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe. Beide organisaties maken zich net als de inwoners zorgen over de gaswinning. Op uitnodiging van wethouder Wilfried de Jong en de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra waren inwoners van Westerveld maandag welkom in het gemeentehuis in Diever om hun mening over de gaswinning te geven. Het nog steeds ontbreken van een goede schaderegeling voor de inwoners is zowel de gemeente als de provincie nog steeds een doorn in het oog. En denken inwoners schade te hebben, dan stuurt Vermilion een expert die ze zelf heeft betaald. ‘Hoe transparant is dat’, zo vroegen de inwoners zich maandag af.

Versnelde winning

Enkele weken geleden werd duidelijk dat Vermilion in Wapse het gas sneller uit de grond haalt dan is afgesproken. Volgens Milieudefensie is in drie jaar tijd al de helft van de afgesproken hoeveelheid gewonnen. Dit zou eigenlijk in tien jaar moeten gebeuren. Deze snellere gaswinning kan volgens de milieuorganisatie en omwonenden onmogelijk zonder gevolgen blijven voor de bodem. Vermilion ontkent dat. Ondertussen heeft de gasproducent opnieuw een nieuw winningsplan ingediend. Vermilion wil uit het gasveld Diever zoals het veld bij Wapse wordt genoemd, nog eens 1,8 miljard kuub gas winnen. Uiterlijk volgende week beslist het ministerie van Economische Zaken hierover. Gemeente en provincie hebben hierin geen stem. Ze kunnen hoogstens advies uitbrengen en de gevoelens van de bezorgde burgers hierin meenemen. In ieder geval wordt vanuit Diever en Drenthe bij het ministerie gemeld dat in ogen van de beide overheden én de inwoners, de communicatie met de omgeving te wensen over laat. Eenzelfde geluid laten Westerveld en Drenthe horen in een brief die ook naar Vermilion gaat.

Schaderegeling

Door de aanwezigen werd maandagavond ook nagedacht over oplossingen. Zo werd door de aanwezigen geopperd dat Vermilion de opbrengst van de gaswinning op een derdenrekening zou moeten storten. ‘In geval van schade aan woningen door gaswinning kan die schade dan uit zo’n pot betaald’, zo was de algemene reactie. Veel vertrouwen dat dit gaat gebeuren of dat er überhaupt een goede schaderegeling gaat komen, is er onder de burgers niet. Vermilion heeft het bij de meeste inwoners van Westerveld al verbruid. ‘In Groningen is zoveel misgegaan en nu in Drenthe lijkt het er op dat men daar niets van geleerd heeft.’