Klaas Neutel: 'Vertrouwen in Vermilion is niet aanwezig en het vertrouwen in de overheid staat op het spel'

Diever / Assen - Het in Nijeveen woonachtige CDA-Statenlid Klaas Neutel wil van de provincie Drenthe duidelijkheid over de voorgenomen gaswinning door Vermilion uit het veld Diever.

'Vermilion is van zins de productie van het gas in het veld Diever te verdubbelen', stelt Neutel. 'Daartoe heeft Vermilion een winningsplan ingediend bij het ministerie van EZ.'

Neutel: 'Geconstateerd kan worden dat onder de bevolking van Westerveld grote onrust heerst over de nieuwe plannen van EZ om aan Vermilion een nieuwe concessie te verlenen. Vertrouwen in Vermilion is niet aanwezig en het vertrouwen in de overheid staat op het spel.'

Het college van GS heeft van het ministerie van EZ de gelegenheid gekregen haar visie over het winningsplan in te dienen. Het college heeft deze aanvraag in behandeling en kan er een zienswijze op indienen.

Daarom wil Neutel onder andere van het college van GS weten waar de vergunningaanvraag van Vermilion exact over gaat en of GS al een besluit heeft genomen over de inhoud van de zienswijze die zij gaat indienen. 

Ook wil hij weten of het klopt dat er nog geen extra trillings- of andere meters zijn geplaats om de mijnbouwactiviteiten in Drenthe te monitoren. bovendien wil hij weten wie er voor die meters moet betalen, Vermilion of de burgers (overheid). 

Daarnaast is het Statenlid van mening dat maximale openbaarheid en open communicatie een voorwaarde is om de bevolking mee te nemen in het gunningsproces.