Wij Duurzaam Staphorst kiest voor driehoek

Staphorst - De Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst heeft besloten waar de drie windmolens komen die samen 12 megawatt aan energie gaan opwekken. De 200 meter hoge turbines komen te staan in een driehoeksopstelling tussen de Gorterlaan, de spoorlijn en het Staatsbos.

Het bestuur had eerder al voor De Lommert gekozen, een gebied in de gemeente Staphorst. Daar wonen de minste mensen en is volgens de coöperatie de minste overlast als het om slagschaduw, zicht en geluid. Projectleider Piet la Roi en de voorzitter van Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst, Roelof Compagner, gaven vanochtend een toelichting in Museum Staphorst. Ze noemden het een mijlpaal dat de opstelling nu duidelijk is.

Staphorst moet in opdracht van de provincie voor 2021 nog 12 megawatt aan windenergie realiseren. Dat gaat met tegenzin. Het is een verplichting van Overijssel. De gemeente besloot initiatiefnemers te vragen een plan te maken. Er waren vijf indieners. Wij Duurzaam Staphorst won met een 100 procent coöperatief plan. Deze wil de drie molens van 200 meter hoog realiseren in De Lommert. Lusten en lasten blijven volgens WDS binnen de gemeente.

Onderzoek

Aan de definitieve keuze ging een uitgebreid onderzoek vooraf. De driehoeksopstelling tussen de Gorterlaan, de spoorlijn en de bossen, flink ten zuiden van de Gorterlaan, maar op gepaste afstand van het bos, was het beste. Er is gelet op slagschaduw, geluid, natuur, maar ook sprak Wij Duurzaam Staphorst met bewoners. Ze mochten kiezen uit vier varianten. Een groot deel dat dat uit protest niet. Ze zien die molens niet zitten.

Ook Defensie zou akkoord zijn met deze opstelling. Het ministerie toonde zich eerder kritisch over bepaalde varianten. Die zouden te dicht liggen bij het munitiedepot.

Nu gaat WDS de omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente Staphorst voor het windpark dat tussen de 18 en 20 miljoen euro gaat kosten. Met de grondeigenaren zou al overeenstemming zijn bereikt. Ook zij krijgen geld.

Ook direct omwonenden krijgen een vergoeding. Zij die in een straal van 1300 meter wonen, krijgen geld. Woon je dichtbij, dan krijg je meer dan wanneer je verder weg woont. Daar is 75.000 euro per jaar voor gereserveerd. WDS hoopt dat zoveel mogelijk Staphorsters lid worden van de coöperatie en financieel deelnemen, zodat er zo weinig mogelijk geleend hoeft te worden bij de bank.

De molens moeten in 2021 draaien.