Discussiëren over vliegveld Lelystad Airport

Havelte - Actiecomité Drenthe Blijf Stil houdt op maandag 11 maart een informatie- en discussieavond over vliegveld Lelystad Airport. De bijeenkomst in De Veldkei begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Tijdens de discussieavond wordt gesproken over het besluitvormingsproces rond vliegveld Lelystad Airport, de gezondheidsrisico’s bij (laag)overvliegend vliegverkeer en de eisen van Drenthe Blijft Stil bij een eventuele openstelling van Lelystad Airport. Het actiecomité nodigt nog externe sprekers uit.

De openstelling van Lelystad Airport is nog geen gelopen race. De verlate openstelling in april 2019 komt al in het gedrang en er wordt nu zelfs gedacht aan openstelling in 2020, zo stelt Actiecomité Drenthe Blijft Stil. ‘Ook is er nog geen Europese toestemming. De groeiende protesten uit steeds meer provincies en protest van provinciebesturen kunnen tot andere besluitvorming leiden. Alleen met uw hulp kunnen wij de openstelling verder uitstellen en nog meer druk leggen op de minister om eerst het luchtruim te herzien zodat het laagvliegen niet meer aan de orde is.’ Het comité waarschuwt dat de impact van (laag)overvliegend vliegverkeer groot zal zijn. ‘De vliegtuigen komen met remkleppen open en landingsgestel uit op 1800 meter hoogte recht over Vledder en omliggende dorpen én er is een blijvend risico dat er toch weer een wachtbaan komt. Het geluid van de vliegtuigen zal ook in de andere kernen goed te horen zijn, want velen van ons wonen in een stiltegebied. De vliegtijden worden straks ruim genomen: van 06-23 uur (’s zomers tot 00:00uur), in bepaalde omstandigheden van 05:00-00:00uur.’

Het actiecomité Drenthe Blijft Stil doet van alles om de minister ervan te overtuigen dat de opening van Lelystad Airport een slechte keuze is. Er is regelmatig contact met het Ministerie over zaken als de belevingsvlucht die velen als een ‘grap’ hebben beschouwd evenals de daarop volgende bijeenkomsten die door het ministerie zijn georganiseerd. ‘Inmiddels hebben we met de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Drenthe gesproken en is er contact met diverse leden van de Tweede Kamer. Het blijkt nodig om hen van de juiste informatie te voorzien, voor zover de minister dat achterwege laat.’

Drenthe Blijft Stil is tevens een actief lid van de ‘Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen’ (SATL). ‘Onze leden houden zich binnen SATL onder meer bezig met de strategie tegen de laagvliegroutes en met de invloed van Europa op de openstelling van Lelystad Airport.’

Aanmelden voor het bijwonen van deze avond kan via www.drentheblijftstil.nl


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!