De Zaaier heeft een eigen bibliotheek

Nieuwleusen - Bij de christelijke basisschool De Zaaier in Nieuwleusen is dinsdagochtend de nieuwe schoolbibliotheek in gebruik genomen.

De schoolbibliotheek is onderdeel van het project ‘Bibliotheek op school’: een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid van kinderen. Het doel is om kinderen te stimuleren meer te lezen, op school en thuis.

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen solliciteren naar de functie van assistent-bibliothecaris. Aan de assistent- bibliothecaris de taak om, samen met vrijwilligers, de bieb goed te laten lopen.

Project

’s Morgens is ook het nieuwe schoolproject ‘Lente’ van start gegaan. Het team van de school opende het schoolproject met een verhaal van Jip en Janneke die bloemen gaan zaaien. De leerlingen van groep 3 en 4 zongen een lied over de lente. De jeugdspecialist van de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen overhandigde de boeken over groeien en bloeien aan een leerling van groep 6. Kinderen kunnen deze boeken de komende tijd lezen en zo meer leren over het thema. Daarnaast werken de leerlingen van de bovenbouw in de schooltuin.