Verleden speelt voor vernieuwers rol in het heden

Frederiksoord - Hoe vormt het eeuwenoude landschap van Drenthe de inspiratiebron voor nieuwe plannen in ruimtelijke ontwikkeling? Die vraag stond centraal tijdens het symposium ‘Drentse makers’.

Het symposium ‘Drentse makers’ was een bijeenkomst door en voor initiatiefnemers, landschapsarchitecten, doeners en durvers in Drenthe. Oftewel: Drentse makers. Centraal stonden vernieuwen, werken aan een nóg mooier Drenthe, met behoud van de Drentse identiteit. Dé uitdaging voor ruimtelijk ontwikkelaars.

Ervaringen

Verschillende initiatiefnemers vertelden tijdens het symposium over hun ervaringen in planontwikkeling. Martin Wemes, één van de Drentse makers en verbonden aan de Maatschappij van Weldadigheid, vertelde over de nieuwe koloniewoningen in Frederiksoord. Volgens Wemes is er bij het ontwerp van de koloniewoningen gewerkt vanuit de geschiedenis van de plek. ‘De nieuwe woningen zijn volgens het oude gedachtegoed van de Koloniën van Weldadigheid gebouwd. Je moet het verhaal kennen, dan ga je het landschap écht zien.’

Inspiratie

Tijdens het symposium presenteerde Tjisse Stelpstra, gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling en energie, het boek ‘Drenthe Maakt’. Een boek dat inspiratie moet bieden om gezamenlijk een duurzaam en toekomstbestendig Drenthe vorm te geven. ‘Inspireer elkaar, deel verhalen en voorbeelden. Als provincie willen we niet zeggen: dit is goed, of fout. We willen juist ruimte bieden en meedenken om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimaatveranderingen en energie in onze provincie een plek te geven. Versterk onze Drentse landschapskwaliteiten. Laat het landschap, ons Drentse goud, vooral een inspiratiebron zijn. Daarom dit boek. We moeten het landschap koesteren, maar we moeten ook ontwikkelen. Voor nu én later’, zo zei gedeputeerde Stelpstra.