College vindt dwangsommen Talen terecht, commissie bezwaarschriften vindt van niet

Meppel - De gemeente Meppel legt het advies van de commissie bezwaarschriften voor de invordering van verbeurde dwangsommen van afvalverwerker Talen naast zich neer. Het college is van mening dat zij - ondanks het negatieve advies - de dwangsommen voor in totaal € 50.000 heeft opgelegd.

Afvalverwerker Albert Talen uit Staphorst maakte eerder bezwaar tegen bij de commissie bezwaarschriften. Die commissie adviseerde na het bestuderen van de stukken en een hoorzitting om de beslissing te herroepen. Het is van mening dat de gemeente niet in de last onder dwangsom heeft opgenomen wat voor specifiek bedrijfsafval het betrof.

Tijdens de hoorzitting was veel onduidelijkheid over stortgoed, bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen. De gemeente erkende toen dat de vergunning daar niet eenduidig over is.

Burgemeester & wethouders laten weten het advies gedeeltelijk over te nemen. Voor zover het gaat over het verduidelijken van de controlerapporten wordt het advies opgevolgd. ‘Maar wij wijzen het advies voor zover het gaat over het herroepen van het invorderingsbesluit af.’ Het college verklaart - tegen het advies in - het bezwaarschrift van Milieustraat Meppel BV ongegrond.

De commissie bezwaarschriften werkt onafhankelijk. Het geeft advies aan het college over ingediende bezwaarschriften. Het college neemt uiteindelijk dan een beslissing.

Onjuist opslaan

De gemeente legde de afvalverwerker in totaal voor € 50.000 aan dwangsommen op wegens het onjuist (niet overdekt) opslaan van ingezameld bedrijfsafval.

Namens de gemeente Meppel paste de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) in juli en augustus bestuurlijke handhaving toe. Dit gebeurde onder meer in verband met het onjuist (niet overdekt) opslaan van ingezameld bedrijfsafval. De noodzaak om dit bedrijfsafval overdekt op te slaan, had te maken met het feit dat dit afval verontreiniging kan bevatten die door inregenen in de bodem kan lopen. Na een vijftal controles had volgens de gemeente de afvalverwerker nog niet aan de opgelegde last onder dwangsom voldaan.

Een last onder dwangsom is een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

De gemeente gaat de invorderingsprocedure voortzetten en een aanmaning verzenden om € 50.000 te innen. Tegen dit besluit kan afvalverwerker Talen opnieuw in beroep gaan.

Terrein opgeruimd

Het college laat weten ‘blij te zijn dat de eigenaren van het terrein hun verantwoordelijkheid hebben genomen en het terrein inmiddels hebben opgeruimd.’