Leerlingen leren van de grote verkeersshow in Nieuwleusen

Nieuwleusen - Bijna vierhonderd leerlingen van de plaatselijke basisscholen hebben deze week verkeerslessen gevolgd. Ze bezochten een verkeerstheatervoorstelling.

De theatervoorstellingen zijn een initiatief van Veilig verkeer Nederland afdeling Dalfsen, in samenwerking met de verkeersouders van de scholen. De voorstellingen werden op dinsdag opgevoerd in het speellokaal van basisschool de Zaaier in Nieuwleusen. Donderdag konden leerlingen van Het Kompas de theatershow bekijken.

Pas op Muis

Voor leerlingen van de groepen 1 en 2 werd in basisschool Zaaier het theaterstuk ‘Pas op Muis’ gespeeld. De voorstelling gaat over een clowntje dat is weggelopen uit het circus. Nu is hij verdwaald. Onderweg komt hij in verschillende verkeerssituaties terecht. De toneelspelers en de kinderen helpen Muis en leggen hem enkele elementaire verkeersregels en verkeerstekens uit. Het was een interactieve voorstelling.

Muis schrikt zich een ongeluk

Voor de middenbouw werd op beide locaties ‘Muis schrikt zich een ongeluk’ gespeeld. Deze voorstelling gaat over Muis, die boodschappen gaat doen in de grote stad. Hij weet nog niet zo veel van de verkeersregels, maar gelukkig komt hij een oude bekende tegen. Zijn tante Emma leert hem wat de afspraken in het verkeer zijn. De kinderen mochten zelf deelnemen aan de show, door mee te fietsen over een rotonde of zich verplaatsen in de rol van bestuurder van een auto of motor.

Muis in de grote verkeersshow

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van Het Kompas, De Meele en De Wegwijzer speelden donderdag ‘Muis in de Grote verkeersshow’. In deze voorstelling speelt Muis samen met tante Emma en Kiki in een show waarin diverse verkeersborden, voorrangsregels en gevaarlijke situaties worden besproken. Door zelf mee te spelen en vragen te beantwoorden, werden de kinderen actief betrokken bij de verkeersshow.