Waterschap en Wij Duurzaam Staphorst gaan voor 13.000 huishoudens windenergie opwekken

Staphorst - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) gaan samen met een windpark 12 megawatt aan energie gaan opwekken. Dat komt overeen met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ruim 13.000 huishoudens.

Roelof Compagner, voorzitter Wij Duurzaam Staphorst, en Hans de Jong, bestuurslid WDODelta, ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. Het waterschap wordt voor 20 procent aandeelhouder in het op te richten windpark. Daarmee is het zowel financieel als bestuurlijk partner.

‘Het voorkeursalternatief waar de windmolens komen, is gekozen en de vergunningsaanvragen bij de gemeente en provincie zijn gedaan. Er wordt intussen hard verder gewerkt aan de voorbereidingen van het windpark’, zegt Compagner. ‘De bedoeling is dat we in 2021 groene stroom produceren.’

Energieneutraal in 2025

Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn. Participeren in lokale projecten voor het duurzaam opwekken van energie is daarvan één van de maatregelen. ‘Het waterschap wil uiterlijk in 2025 energieneutraal zijn door evenveel groene stroom te produceren als er verbruikt wordt’, licht De Jong toe.

‘Dat bereiken we met de productie van biogas op een aantal van onze rioolwaterzuiveringen en met het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en bedrijfsgebouwen. Windenergie past daar ook prima bij en levert een belangrijke bijdrage.’