Jan Beuving excelleert in mooie voorstelling over wetenschap, geloof en twijfel

Tolerantie is een groot goed, dat wil cabaretier Jan Beuving nog maar eens bevestigen in zijn derde soloprogramma Restante. Hij en zijn progressieve vrienden zijn het roerend eens: moslims, hindoes en joden moeten vrijelijk hun geloof kunnen belijden. Maar als Beuving zegt dat hij op zondagochtend liever niet afspreekt omdat hij dan naar de kerk wil, valt het stil. Hoe valt zoiets met elkaar te rijmen?

Jan Beuving - Restante.

Jan Beuving - Restante. FOTO MAARTJE TER HORST

Met dat rijmen komt het in een nagenoeg uitverkocht Ogterop even later helemaal goed, daarover zo meer. Maar het centrale thema in deze voorstelling is toch vooral de christelijke opvoeding van Beuving, en hoe religie nog steeds een belangrijke rol speelt in zijn leven. Beuving studeerde wiskunde en balanceert nu als wetenschapper tussen het seculiere en religieuze wereldbeeld. Hij illustreert dat met twee stapels boeken op het podium, fictie en non-fictie. Maar waar hoort die bijbel thuis? De Heilige Schrift wisselt tijdens de show een paar keer van stapel. Beuvings twijfel is ook voor niet-gelovigen invoelbaar, zoals in het sterke titelnummer Restante waarin hij God bijna wanhopig bevraagt over het uitblijvend effect van al die eeuwen van menselijk gebed. Vervolgens weet hij ook heel goed onder woorden te brengen welke toegevoegde waarde het heeft om ergens in te geloven.

Nieuws

menu