Uitsmijter ‘Lest Best’ is nu nog te zien in Galerie Steenwijk

Galerie Steenwijk maakt een doorstart in het gebouw waar ze nu ook gevestigd is, maar dan een verdieping lager. Galerie en bibliotheek blijven buren, zoals al meer dan 45 jaar het geval is.

Het vee wordt naar het land gedreven.

Het vee wordt naar het land gedreven. Foto: Albert Timmerman

De verhuizing was al aangekondigd en dat Galerie Steenwijk zou blijven bestaan was ook al duidelijk. Maar de zenuwslopende vraag was lange tijd: op welke locatie? De daarmee gepaard gaande onzekerheid vereiste de afgelopen periode de nodige improvisatie bij de programmering. Daaraan komt nu met Lest Best definitief een eind.

Nieuws

menu