Beroemd Saksisch epos Heliand vertaald in het Stellingwerfs en Sallands

De Heiland is nu ook in het Sallands en Stellingwerfs te lezen. Foto: Koninklijke Van Gorcum

De Heliand, een Oudsaksisch epos in stafrijm uit de eerste helft van de 9de eeuw, is vanaf 16 september ook te lezen in het Sallands en Stellingwerfs.

Uitgeverij Van Gorcum in Assen brengt beide vertalingen en presenteert deze tijdens de Mannefestaosie Nedersaksische literetuur en tael 2022 , die op dezelfde dag in Theater De Nieuwe Kolk in Assen plaatsvindt.

De Heliand is een Oudsaksisch gedicht over het leven van Jezus van omstreeks 835 en wordt internationaal beschouwd als een van de vroegste meesterwerken uit de Oudgermaanse literatuur. Het verscheen in 1830 voor het eerst in druk. Daarna volgden vele uitgebreide wetenschappelijke studies van dit werk.

Het boek staat bekend als vroeg voorbeeld van de ‘inculturatie’ van het evangelie. Daarbij wordt de boodschap van de Bijbel overgebracht in een vorm die is toegesneden op de heersende cultuur.

Nederlandse vertaling verscheen in 2006

Eerder werd het boek vertaald in het Duits, Engels, Frans en Deens, gevolgd door het Nederlands in 2006. Zes jaar later volgden vertalingen in het Achterhoeks, Gronings, Twents en Münsterlands.

De nieuwe vertalingen bestaan uit twee delen. In deel 1 wordt de Heliand in context geplaatst en onder andere de geschiedenis en de ontwikkeling van Oudsaksisch naar Nedersaksisch beschreven. In deel 2 staat de vertaling.

Leven van Jezus Christus in 71 hoofdstukken

De Heliand vertelt in 71 hoofdstukken over het leven van Jezus Christus vanaf zijn geboorte tot en met zijn hemelvaart.

De auteur heeft van de vier evangeliën een lopend verhaal gemaakt: een evangelieharmonie. Hij heeft zijn eigen accenten in het verhaal gelegd door aanpassingen te maken en aanvullingen te geven. Daarmee ontstond een bijzonder kunstwerk: die ingrepen waren ingegeven door zijn streven om de boodschap van Jezus aanschouwelijk te maken voor de Saksische bevolking ten tijde van de christianisering.

De Heliand volgt de inhoud van de vier evangeliën, maar de gebeurtenissen spelen zich af binnen de cultuur waarin de Saksen rond 800 leefden. Daarin was het paard een edel dier. De engelen verkondigen de geboorte van Jezus dan ook niet aan schaapherders, maar aan mannen die op de paarden passen.

Ook wordt Jezus voorgesteld als een leenheer, die met zijn vazallen (de leerlingen) rondtrekt. Veel nadruk ligt dan ook op de grote trouw die de vazal aan zijn leenheer moet betonen.

Nieuws

menu