Burenruzies hebben veel invloed op de leefbaarheid in de wijken. Buurtbemiddeling in Westerveld vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid

Henk van der Meer is sociaal werker bij Welzijn MensenWerk en vanuit zijn fuctie betrokken bij het Buurtbemiddelingsproject in Westerveld. Gerrit Boer

Buurtbemiddeling is een uitstekende wijze om conflicten tussen buren op te lossen. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem. In Westerveld is Buurtbemiddeling sinds eind 2018 actief.

Cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid leren dat de laatste 25 jaar alleen al bij buurtbemiddelingsorganisaties ruim 180.000 conflicten tussen buren zijn gemeld. In Westerveld is Buurtbemiddeling bijna drie jaar actief. Het is een initiatief van wooncorporatie Actium, Welzijn MensenWerk, gemeente Westerveld en de politie Drenthe. In de gemeente helpen getrainde vrijwilligers bij het oplossen van problemen tussen ruziënde buren. Deze vorm van bemiddeling blijkt een doeltreffende manier om ruzies op te lossen. „Buurtbemiddeling vermindert de ervaren woonoverlast, het verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten, het vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid, en het heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat stress dat een conflict oproept, bij het vinden van een oplossing vermindert”, zo zegt Henk van der Meer. Hij is sociaal werker bij Welzijn MensenWerk en weet als coördinator van Buurbemiddeling Westerveld dat veel Nederlanders dagelijks burenoverlast ervaren. „Ons advies is dan ook om zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling.”

Burenruzies hebben veel invloed op de leefbaarheid in wijken. Zeker wanneer je een conflict hebt met je buren, zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. „In heel Nederland zorgen 3500 getrainde bemiddelaars dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening in gemeenten zorgt er al jaren voor dat buurtbewoners weer on speaking terms komen”, zo verduidelijk Van der Meer die adviseert dat buren die zich aan elkaar ergeren direct met elkaar het gesprek aan gaan. „En lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling in.”

Het vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten, want het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten. „En bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Andere problematiek

Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor reden dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer sociale problematiek in de samenleving voor. Van der Meer legt uit: „Gemiddeld is een vijfde van de zaken tegenwoordig complex te noemen. Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opeenstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is al jaren de meest gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.”

Ook de politie is blij met ‘buurtbemiddeling’. Wijkagenten gebruiken het initiatief als een extra middel om escalatie en daarmee druk op de eigen organisatie, maar ook op andere partners te voorkomen. „Buurtbemiddeling heeft zich ontwikkeld tot een onmisbaar instrument voor ‘het bewaren van de vrede’ in wijken”, zo zegt plaatsvervangend korpschef van de politie Liesbeth Huyzer Volgens haar is buurtbemiddeling een betekenisvolle interventie gebleken en daarmee uitgegroeid tot een welkome aanvulling op het bestaande (handhavende) maatregelenpakket. „Door buurtbemiddeling nog vaker als instrument in te zetten wordt de samenleving nog beter gediend”, aldus Huyzer.

Voor vragen of het inschakelen van Buurtbemiddeling Westerveld: Henk van der Meer, 085-2731450 of buurtbemiddelingwesterveld@welzijnmw.nl.

Nieuws

menu