Landbouwgrond in Drents-Friese Wold is nu weer natuur

De inrichting van 450 hectare natuur in Oude Willem is vanmiddag feestelijk afgerond. Dat gebeurde tijdens een digitaal panelgesprek waarbij de samenwerkende partijen online stil stonden bij het project dat al in 2018 van start ging. Toen gaven basisschoolkinderen van obs de Singelier uit Diever het startsein.

Landbouwgrond in Drents-Friese Wold is nu weer natuur

Landbouwgrond in Drents-Friese Wold is nu weer natuur Foto: Provincie Drenthe

Het omvormen in het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold van 450 hectare landbouwgrond naar natuur, maakte onder deel uit van het LIFE-project Drents-Friese Wold - Oude Willem Dat project is uitgevoerd om het gebied logischer en beter aan te laten sluiten op het Nationaal Park. Opdrachtgevers waren onder meer de provincies Drenthe en Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wetterskip Fryslân, de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en Recreatieschap Drenthe. Het werk is uitgevoerd door Prolander.

Sloten gedempt

Het gebied is omgevormd naar een natuurlijk landschap en dient nu weer als brongebied van de Vledder Aa. In het Wapser-, Doldersummer-, Leggelderveld en Boschoord zijn de afgelopen jaren sloten gedempt, vennetjes hersteld, bos omgevormd, heide hersteld en geplagd. Door het laten verdwijnen van veel sloten en greppels is de grondwaterstand weer gestegen en heeft de natuur de ruimte gekregen. Het gebied en de omliggende natuur verdroogt nu minder en er is ruimte voor waterberging. “In de oude situatie was het gebied behoorlijk doorsneden met allerlei diepe sloten. Dat zou er op termijn voor gezorgd hebben dat vennen steeds droger werden”, zo legt Dekker uit. Die situatie had een grote impact op de rest van de omgeving. Om dit te veranderen is er in 2014 een plan gemaakt en is dus in 2018 gestart met het werk. Het water moest weer zijn eigen weg kunnen vinden, en dat is aardig gelukt”, aldus Hans Dekker van de provincie Drenthe. Ook is er een geleidelijke overgang tussen bos en land ontstaan door struiken te planten. Beschermde Natura 2000-soorten zoals de grauwe klauwier, paapje en roodborsttapuit, maar ook verschillende insecten profiteren hiervan.

Beleeffietspad

Tijdens de werkzaamheden is ook een bestaand fietspad vervangen door een slingerend ‘beleeffietspad’ dat langs een nieuwe uitkijktoren komt. Voor kinderen is er een Perfect Earth Animals-route. Ook is in het noordelijk deel van het gebied een ruiter- en menroute aangelegd. De Oude Willemsweg is gedeeltelijk versmald om doorgaand verkeer te ontmoedigen. Een groot deel van Oude Willem wordt straks begraasd. Er wordt momenteel onderzocht op welke wijze het mogelijk is de weg overgraasbaar te maken.

Voor de maatregelen was een subsidie beschikbaar vanuit het LIFE-project Going up a level. Voor de inrichting is 5,5 miljoen euro geïnvesteerd.