Landbouwgrond in Drents-Friese Wold is nu weer natuur

De inrichting van 450 hectare natuur in Oude Willem is vanmiddag feestelijk afgerond. Dat gebeurde tijdens een digitaal panelgesprek waarbij de samenwerkende partijen online stil stonden bij het project dat al in 2018 van start ging. Toen gaven basisschoolkinderen van obs de Singelier uit Diever het startsein.

Landbouwgrond in Drents-Friese Wold is nu weer natuur

Landbouwgrond in Drents-Friese Wold is nu weer natuur Foto: Provincie Drenthe

Het omvormen in het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold van 450 hectare landbouwgrond naar natuur, maakte onder deel uit van het LIFE-project Drents-Friese Wold - Oude Willem Dat project is uitgevoerd om het gebied logischer en beter aan te laten sluiten op het Nationaal Park. Opdrachtgevers waren onder meer de provincies Drenthe en Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wetterskip Fryslân, de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en Recreatieschap Drenthe. Het werk is uitgevoerd door Prolander.

Sloten gedempt