‘Het geeft voldoening als je mensen blij ziet’. Ria Claassen-Spaan uit Meppel doet stapje terug bij Katholieke Bond voor Ouderen

Ze was compleet overrompeld toen bij de laatste ledenvergadering van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Meppel haar familieleden kwamen binnenlopen. Ze had nog wel zo gezegd dat ze niet teveel aandacht wilde voor haar afscheid. Maar na 26 jaar voorzitterschap konden haar medebestuursleden haar niet zomaar laten gaan. „Ik hou er helemaal niet van, al die aandacht”, lacht Ria Claassen-Spaan.

Ria Claassens-Spaan zette zich 25 jaar in voor de KBO.

Ria Claassens-Spaan zette zich 25 jaar in voor de KBO. Foto: Wilbert Bijzitter

De fotograaf die komt binnenlopen, had ze dan ook liever direct weer de deur gewezen. „Dat hoeft voor mij écht niet! Moet dit werkelijk?” Ze weet dat er geen weg terug is en lijkt er dan ook de lol wel weer van in te zien. Op voorwaarde dat ze het plaatje mag zien, poseert ze charmant voor de wand waaraan een fraai Mariabeeld is bevestigd. Mevrouw Claassen-Spaan heeft het beeld zelf aan de kerkgemeenschap geschonken. „Een erfstuk”, zou ze even later uitleggen. „Ik vond dat het beeld een mooi plekje moest krijgen.”